Koji su koraci pre otvaranja firme u Sloveniji?

Koji su koraci pre otvaranja firme u Sloveniji?

Koji su koraci pre otvaranja firme u Sloveniji?

Odlučili ste otvoriti firmu u Sloveniji – koji su koraci pre otvaranja firme u Sloveniji?

Pre otvaranja firme u Sloveniji mora strani preduzetnik da odluči koji oblik firme želi uspostaviti. Da li će to biti društvo sa ograničenom odgovornošću gde su budući vlasnici i suvlasnici fizička lica ili će to biti kćerka firma ili filijala? Građani EU mogu se odlučiti za registraciju samostalnog preduzetnika pojedinca.

Rezervacija imena firme

Pre otvaranja firme u Sloveniji pažljivo odaberite ime firme u Sloveniji. Odabrati morate naziv preduzeća (firmu) odnosno kratko ime i dugačko ime koje sadržava i osnovnu djelatnost preduzeća. Ime može biti u stranom jeziku i može sadržavati slova koja nisu u slovenačkoj abecedi X, Y, W i Q. Naziv se mora jasno razlikovati od drugih naziva preduzeća u slovenačkom poslovnom registru. Rezervaciju imena preduzeća možete pre pripreme dokumentacije za registraciju d.o.o. obaviti na našoj točki VEM. Za ta postupak zahteva se slovenački poreski broj osnivača (fizičko ili pravno lice).

Pre otvaranja firme u Sloveniji zakažite sastanak za otvaranje poslovnog računa u banci

Novo otvorene firme moraju posle postupka registracije preduzeća na točki VEM u banci otvoriti poslovni račun, zato vam preporučujemo da zakažete sastanak za otvaranje računa već pre postupka registracije.

Pripremite poslovnu adresu firme

 Za vašu novu firmu u Sloveniji morate već pre registracije na naši točki VEM odabrati poslovnu adresu. Ako sami niste vlasnik ili suvlasnik nekretnine, morate imati overenu izjavu vlasnika nekretnine gde ćete koristiti poslovnu adresu ili sam vlasnik nekretnine može potvrditi autentifikaciju lično na točki VEM. Možete se odlučiti za najam virtuelne kancelarije u našem preduzeću i svoje novo preduzeće registrovati na našoj poslovnoj adresi.

Pre otvaranja firme u Sloveniji pripremite dokumente

Fizičko lice mora pre registracije firme dobiti potvrdu o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Sertifikat možemo na osnovi ovlaštenja dobiti mi za vas. Ako ste odlučili otvoriti filijalu vašeg postojećeg preduzeća, morate pripremiti izvadak iz registra matičnog preduzeća, koji nije stariji od 3 mesece, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik, osnivački akt matičnog preduzeća, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik, finansijsko izvešće za zadnju poslovnu godinu sa overenim potpisom zastupnika matičnog preduzeća i službenim prevodom na slovenački jezik i podatke o poslovnom računu matičnog preduzeća. Većina dokumenata mora biti overena u skladu sa Zakonom o verifikaciji dokumanata. Mi ćemo vam pomoći u postupku registracije filijale, pripremiti odluku o registraciji filijale, izjave zastupnika, ovlaštenja i u vaše ime sprovesti postupak registracije filijale kod notara.

Nudimo vam kompletnu podršku u otvaranju firme u Sloveniji, dobijanju radne dozvole i dozvole za boravak, poslovnu adresu, računovodstvo, poresko i računovodsko savetovanje, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i ostalu podršku u poslovanju.

Pišite nam na e-mail [email protected], nazovite nas na telefonski broj 00 386 1 6001 537 ili na Viber 00 386 30 640 995. Možete nas pratiti i na našoj Facebook stranici.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *