Go to Top

Zavrnitev imena podjetja

Podjetnik mora v primeru, da ga doleti zavrnitev imena podjetja, postopek registracije izpeljati ponovno. Postopek registracije se zavleče in med podjetniki je velikokrat slaba volja. Med drugim morajo spet na VEM točko in ponovno podpisati vso dokumentacijo za registracijo podjetja.

zavrnitev imena podjetjaKaj pomeni zavrnitev imena podjetja?

Referenti registrskega sodišča se v največ primerih sklicujejo na 20 in /ali 21. člen Zakona o gospodarskih družbah. Ta dva člena govorita o pravilih, ki jih mora podjetnik upoštevati pri določanju imaginarnega imena podjetja:

20. člen

(jezik firme)

(1) Firma mora biti v slovenskem jeziku.
(2) Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v firmi lahko uporabljajo besede v tujem jeziku če:

– ustrezajo firmam imenom ali priimkom družbenikov ki so sestavni del firme
– ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam
– gre za domišljijska poimenovanja ki ne vsebujejo tujih črk ali
– gre za mrtvi jezik.

21. člen

(načelo izključnosti)

(1) Firma družbe se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb.
(2) Če ima družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo ali komplementar komanditne družbe čigar priimek je del firme enak priimek kot je že vsebovan v prej registrirani firmi druge družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe mora v firmo vnesti sestavino po kateri se bo njegova firma jasno razlikovala od že registriranih firm.
(3) Povezane družbe lahko v firmi uporabljajo skupne sestavine.

Izbira imena firme predstavlja trd oreh za vse podjetnike, ki se pripravljajo na registracijo podjetja. Če si že izberejo ime firme velikokrat ugotovijo da v registru podjetij AJPES (kjer se lahko preveri če v registru že obstaja isto ali podobno ime firme) že obstaja podjetje ki je uporabilo isto ime firme.

Če podjetniki želijo v imenu firme ime Slovenija, spet ne gre brez zahtevnih postopkov, saj pri tem potrebujejo soglasje vlade republike Slovenije. In še bi lahko naštevali. Tujke  v imenu firme niso dovoljene. Izjemoma registrsko sodišče dovoli uporabo tujke vendar le če jim podjetnik s temeljito obrazložitvijo pojasni razloge za uporabo takega imena firme.

Kako si lahko podjetniki pomagajo, da se jim po registraciji podjetja ne bo zgodila zavrnitev imena podjetja?

Obstajata (vsaj) dva načina:

1. Podjetnik lahko že pred postopkom registracije podjetja preveri v registru podjetij AJPES ali je v register že vpisano podjetje s podobnim ali celo istim imenom (v tem primeru lahko svojemu predlogu imena firme dodajo še eno besedo npr. DATA STORITVE, DATA SISTEMI, DATA 3000…). Registrsko sodišče v takem primeru smatra, da se ime firme bistveno razlikuje od imena firme že vpisane v register.

2. Referenti VEM točk imajo možnost podjetniku, ki bo registriral d.o.o.  registrirati nameravano firmo-podjetnik VEM točki sporoči idejo za ime firme dejavnost, s katero se bodo ukvarjali (ki bo glavna dejavnost, iz naslova katere bodo izdali največ računov) pripiše ime enega družbenika,  njegovo EMŠO številko in naslov, kamor želi prejeti sklep registrskega sodišča.

V nekaj dneh bo na naslov, ki ga je navedel ob oddaji nameravane firme dobil sklep registrskega sodišča (o potrditvi ali zavrnitvi vpisa nameravane firme). Pozitivni sklep registrskega sodišča pomeni, da ima družbenik podjetja rezervirano ime firme za dobo enega leta. Kadarkoli se bo podjetnik odločil registrirati d.o.o. težav z imenom firme ne bo. Nameravana firma je leto dni vpisana v register podjetij AJPES in je ne more uporabiti nihče drug.

Na VEM točki DATA referenti že na seminarjih kot je npr. Sredino skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja opozarjajo in navajajo bodočim podjetnikom primere, na katere morajo biti pozorni ko določajo ime firme. Pomoči so deležni tudi podjetniki, ki na VEM točko DATA pridejo na registracijo svojega d.o.o. ali s.p..

Ne morejo pa si referenti VEM točk izmisliti ime firme namesto podjetnika. Ime firme je zelo pomembno za podjetnika, saj predstavlja podjetje, podjetnik pa lahko kasneje, ko že posluje, naredi blagovno znamko iz imena firme.

POZOR!

Nameravano firmo lahko na VEM točkah registrirajo le tisti podjetniki, ki se bodo v prihodnosti odločili za ustanovitev d.o.o. Samostojni podjetniki oziroma tisti, ki se odločijo za ustanovitev s.p., te storitve ne morejo koristiti.

Pripravila: Bogdana Rejc

Prijava na izobraževanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja