Go to Top

Vlaganje vlog za odpis, odlog in obročno plačilo davka preko sistema eDavki

Davčna uprava RS je v sistemu eDavki vzpostavila možnost elektronske oddaje vlog za odpis, odlog in obročno plačilo davka.

Tako je davčnim zavezancem omogočeno, da v elektronski obliki oddajo naslednje obrazce:

  • Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (NF-OdpFO);
  • Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe (NF-ObrFO);
  • Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem (NF-OdlZav);
  • Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode (NF-OdlPS).

Zgoraj navedene vloge lahko davčni zavezanci ali njihovi pooblaščenci oddajo preko varnega spletnega portala eDavki, v skupini »Ostale vloge«. Za vlaganje vlog v elektronski obliki morajo davčni zavezanci in njihovi pooblaščenci pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga je treba pred prvo oddajo obrazca registrirati v sistem eDavki. Za posredovanje podatkov prek sistema eDavki je lahko pooblaščen tudi drug poslovni subjekt ali fizična oseba, ki posreduje zahtevke v imenu davčnega zavezanca.

Oddana vloga se bo avtomatično dostavila na pristojno organizacijsko enoto Davčne uprave RS, ki bo o vlogi odločila. Davčna uprava RS bo, ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, dokumente, ki bodo nastali na podlagi prejete vloge, vročala v fizični obliki, saj zaenkrat še ne razpolaga s sistemom vročanja po elektronski poti.

Informacije o poslovanju prek sistema eDavki so objavljene na spletni strani edavki.durs.si.

Vir: DURS

Kategorije Davki Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja