Go to Top

Upoštevajte zahtevane pogoje pri spremembi dejavnosti

Podjetniki marsikdaj želijo spremeniti dejavnost ali pa dodati novo k obstoječi. Sprememba dejavnosti podjetja je preprosta, vendar pa morate tudi v tem primeru upoštevati pogoje za opravljanje nove dejavnosti.

Upoštevajte zahtevane pogoje pri spremembi dejavnostiVrste dejavnosti

Ločiti je potrebno regulirane in neregulirane dejavnosti. Tretji sklop predstavljajo še obrtne dejavnosti. Vse dejavnosti so navedene v Standardni klasifikaciji dejavnosti. Podrobnejše razlage posameznih dejavnosti najdete tukaj.

1. Za opravljanje nereguliranih dejavnosti niso določeni posebni pogoji, zato jih lahko opravlja vsakdo. To pa ne vključuje pogojev, ki so vezani na registracijo podjetja ali na osebo, ki bo določeno dejavnost opravljala (npr. izobrazba). V ta sklop spadajo dejavnosti kot so različne oblike svetovanj, računovodske storitve, programiranje, prevajanje in podobno.

2. Drugi sklop so regulirane dejavnosti, za katere obstajajo posebni pogoji. O reguliranih dejavnostih smo že pisali. Celoten prispevek lahko najdete tukaj.

3. Obrtne dejavnosti pa so doživele nekaj sprememb v lanskem letu. Sprejete so bile namreč spremembe Obrtnega zakona, ki so stopile v veljavo konec aprila 2013. Neuradno prečiščeno besedilo (ObrZ-NPB3) lahko najdete tukaj.

Najpomembnejša sprememba je bila določba glede članstva v Obrtno podjetniški zbornici, ki od konca leta 2014 ni več obvezno, le prostovoljno.

Pomembna novost Obrtnega zakona se nanaša na Uredbo o obrtnih dejavnostih (Ul. RS, št. 63/2013), ki določa pogoje za opravljanje določenih dejavnosti.

O ostalih spremembah Obrtnega zakona si lahko več preberete tukaj.

Pogoji spreminjanja dejavnosti

Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je potrebno spremembo sporočiti na AJPES. Vsako dodajanje in spreminjanje dejavnosti lahko opravite tudi na e-VEM točkah.

Dejavnost lahko pričnete opravljati šele, ko je vpisana v register oziroma ko izpolnite vse zahtevane pogoje, določene za opravljanje dejavnosti.

Podjetje sicer  lahko opravlja druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Prekršek

Podjetje lahko opravlja le registrirano dejavnost, sicer gre za prekršek po ZGD-1. Če boste izdali račun v okviru dejavnosti, ki ni registrirana, vam grozi globa v primeru obiska inšpektorja.

Ustanovitev podjetja

Posebne pogoje za opravljanje dejavnosti je potrebno upoštevati tudi ob ustanovitvi podjetja.

Za konkretnejše nasvete glede pogojev opravljanja dejavnosti se obrnite na naše strokovne svetovalce na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Če pa razmišljate o ustanovitvi podjetja pa je več kot naročen za vas brezplačen seminar Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja