Go to Top

Archives

Tag Archives: regres za upokojence

Upokojenski regres in pokojnina iz tujine

Upokojenski regres bo izplačan v torek, 31. julija. Vendar ga ta dan ne boste dobili, če prejemate pokojnino iz tujine in ZPIZ-u niste sporočili zneska te pokojnine. Od 616.870 slovenskih upokojencev jih vsaj 86.706 prejema še pokojnino iz tujine. Pravzaprav je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pozval 125.901 uživalcev slovenske pokojnine, naj posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do junija je bilo vrnjenih 100.421 izjav. 86.706 uživalcev je posredovalo podatke o višini tuje pokojnine. 13.715 uživalcev Nadaljuj z branjem

Dodatek za upokojence odvisen od bruto pokojnine

Dodatek za upokojence oziroma popularno “upokojenski regres” je odvisen od zneska bruto pokojnine. Regres boste upokojenci prejeli 31. julija. Pisali smo o težavah slovenskih upokojencev, ki ne vedo, kolikšen bo njihov letošnji dodatek za upokojence. Posebno velika razlika je med regresom za prvi in drugi razred. Kdor prejema do vključno 450,00 evra pokojnine, bo namreč prejel 410 evrov regresa. Upokojenci, ki prejemajo od 450,01 evra do 550,00 evra, pa kar Nadaljuj z branjem

Letni dodatek za upokojence: koliko dobite?

Bliža se 31. julij, ko bo skupaj z julijskimi pokojninami izplačan tudi letni dodatek za slovenske upokojence. Veste, koliko ga boste prejeli? Letni dodatek za upokojence – popularno: regres za upokojene – bo letos višji za 10 evrov. To smo poročali v enem od letos najbolj branih prispevkov na našem blogu. Tako kot že lani ga bodo prejeli vsi upokojenci, le v različnih zneskih. Tisti, ki prejemajo najnižje pokojnine, bodo Nadaljuj z branjem

Letni dodatek bodo upokojenci prejeli 31. julija

Letni dodatek za upokojence bo letos za 10 evrov višji kot lani. Poleg tega pa se je uvedel nov, zadnji razred letnega dodatka v višini 90 evrov. In sicer za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760 evrov. Upokojenci bodo letni dodatek letos prejeli skupaj z julijsko pokojnino. Prijava na izobraževanje Letni dodatek za leto 2017 bo Zavod za pokojninsko in Nadaljuj z branjem

Regres za upokojence bo višji

Vlada je s spremembo zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 določila, da bo regres oziroma letni dodatek izplačan prav vsem upokojencem. Regres za upokojence bo tako znašal najmanj 90 evrov, tisti z najnižjimi pokojninami pa bodo prejeli 400 evrov. Regres za upokojence se zvišuje za 10 evrov Regres za upokojence se bo v primerjavi z letom 2016 za posamezne razrede letos zvišal za 10 evrov. Prijava na izobraževanje Nadaljuj z branjem