Go to Top

Archives

Tag Archives: promocijska taksa

Turistična taksa

Novela Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT -1),  uvaja novo turistično in  promocijsko takso Turistična  taksa se zaračunava turistom,  ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Za nastanitveni obrat se štejejo hoteli, moteli, hostli, kampi in sobe. Turistična taksa se plača hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Turistično takso je potrebno plačati tudi, če ste deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače. Občina sama določi višino turistične takse Nadaljuj z branjem

Razvoj turizma tudi s pomočjo nove promocijske takse

Najvišji možen znesek turistične takse se bo povečal, uvaja pa se tudi nova, t.i. promocijska taksa, ki jo bodo morali plačevati turisti. Na ta način bo Slovenska turistična organizacija (STO) dobila nov vir financiranja, posledično pa naj bi se spodbodli razvoj turizma. Vlada je sprejela predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ta določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma in zagotavlja dodatne finančne vire za učinkovitejšo promocijo slovenskega turizma, Nadaljuj z branjem