Go to Top

Archives

Tag Archives: odnos do okolja

Okolje morajo varovati tudi podjetja

Okolje je prostor nas vseh, zato je prav, da ga varujemo Okolje in zrak žal neredko trpita zaradi industrije, vozil z notranjim izgorevanjem, nevestnim ravnanjem z njim, odpadkov, škodljivih snovi … Pri kovanju dobičkov moramo biti kar se da obzirni do našega skupnega doma. Z raznimi ukrepi poskuša država čim bolj zmanjšati škodo. Slovenska podjetja morajo tako spoštovati pravila ravnanja in številne pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov odpadkov, Nadaljuj z branjem

ISO standardi: katere poznamo in zakaj so za podjetja lahko pomembna prednost?

ISO standardi za boljšo učinkovitost procesov in zadovoljnost strank ISO standardi izvirajo, kot ideja, že v 20. stoletje. Standardizacija oziroma poenotenje kot metoda ima svoje zametke že v antiki, industrijski standardi pa so se pojavili v 20. stoletju, pri čemer je imela odločilno vlogo Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (International Organization for Standardization), po čemer so ISO standardi tudi dobili ime. Poenostavljeno povedano je standardizacija metoda, ki odstranjuje raznovrstnosti in Nadaljuj z branjem