Go to Top

Archives

Tag Archives: e-račun

Elektronski računi tudi za tujce

Na Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) pravijo, da elektronski računi sicer niso obvezni za tujce, a jih lahko ti kljub temu pošiljajo proračunskim uporabnikom. Pošiljajo jih lahko preko ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo ali pa preko spletnega portala UJPeRačun. Elektronski računi za slovenske državljane? Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) velja le na ozemlju Republike Slovenije. To pomeni, da elektronski računi in Nadaljuj z branjem

UJP: Nepopolni elektronski račun bo zavrnjen

Z novim letom so proračunski uporabniki morali pričeti z upoštevanjem novih določil glede nepopolnosti oziroma zavrnitve e-računov, kot jih določa Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Po novem bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) e-račun zavrnila, če ta ne bo skladen z obliko e-Sloga oziroma ne bo vseboval vseh dodatnih obveznih podatkov, ki Nadaljuj z branjem

E-računi: Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Uprava RS za javna plačila obvešča, da je bila nameščena je bila nova verzija spletne aplikacije UJPnet v1.39. Aplikacija ima tri nove dopolnitve: Zavihek »E-računi/Izdani«; dodan je razlog zavrnitve, tako da uporabnik UJPnet v stolpcu Akcija pri pregledu e-računa vidi v polju Odgovori prejemnika sporočilo oz. razlog zavrnitve e-računa. Zavihek »E-računi/Uvoz«; odpravljena je kontrola vrstnega reda prilog v ZIP datoteki e-računa. Zavihek »E-računi/Vnos«; dodano je polje »Interna številka kupca«, v katero lahko Nadaljuj z branjem

Na kaj morate biti pozorni za nemoteno izmenjavo e-računov?

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, so proračunski uporabniki s 1. 1. 2015 za dobavljeno blago in izvedene storitve od pravnih in fizičnih oseb pričeli prejemati izključno elektronske račune prek sistema E-račun. Glede na obvezno posredovanje e-računov proračunskim uporabnikom se je obseg izmenjanih e-računov prek sistema E-račun bistveno povečal. Ob pričetku izmenjave e-računov so nastopila tudi določena nerazumevanja oz . različna Nadaljuj z branjem

Zavračanje e-računov in elektronski dobropisi

S 1.1. 2015 je stopil v veljavo nov zakon, ki predpisuje obvezno uporabo e-računov z javno upravo. E-računi se po novem izdajajo v digitalni oziroma elektronski obliki zapisa, samo obliko pa določi davčni zavezanec (podjetje). Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike  določa, da je prejem računov v elektronski obliki za proračunske uporabnike obvezen. Ali morajo biti dobropisi tudi v elektronski obliki? Dobropis je ena izmed oblik računa, proračunski uporabniki Nadaljuj z branjem

Kaj je e-račun – 1. del: Oblika e-računa

Vedno več vprašanj se nanaša na obliko in izdajanje e-računov. Zato vam v branje pripravljamo tridelno serijo člankov, ki se nanašajo na to tematiko. V prvem delu bomo obravnavali samo obliko e-računov oziroma na kaj je potrebno paziti pri njihovi pripravi. V drugem delu se bomo osredotočili na samo izdajanje le-teh, v tretjem pa razloge za njihovo uporabo. Kaj je e-račun – 1. del: Oblika e-računa was last modified: 28 septembra, Nadaljuj z branjem