Go to Top

Spremembe REK obrazcev – 2.del

V članku Spremembe pri obračunu davčnih odtegljajev – REK obrazcev smo že opisali nekatere spremembe, ki bodo stopile v veljavo s 1.11. 2013.

Spremembe REK obrazcev obravnava tudi individualni REK obrazec, ki se nanaša na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav.  Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano prikazovanje podatkov, ki jih izplačevalec upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja, kar zagotavlja kontroliranje pravilnosti izračunanega davčnega odtegljaja ob samem izplačilu dohodka. Predpisano je poročanje o olajšavah po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (splošna olajšava, povečana splošna olajšava, osebna olajšava za 100 % invalidnost, osebna olajšava za starost nad 65 let, olajšava za vzdrževane družinske člane), ki jih izplačevalec upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja.  Pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane se vpiše podatek o sorodstvenem razmerju in pri otrocih tudi letnica rojstva.  REK obrazec je dopolnjen tudi s podatkom o stopnji dohodnine glede na odločbo davčnega organa v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb in znižano stopnjo akontacije dohodnine.

REK obrazec o dodatnih podatkih o izplačanih dohodkih

Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo. Ti podatki so, skladno z drugim odstavkom 135. člena Zakona o delovnih razmerjih, prikazani tudi na plačilni listi zaposlenega. Izplačevalci ob izplačilu dohodkov iz zaposlitve poročajo tudi o:
• številu ur in znesku plač, nadomestilih plač ter nadomestilih plač po prepisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
• podatkih o vrsti danih bonitet, kjer je predpisano ločeno poročanje o najpogostejših bonitetah: za uporabo službenega osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, plačane zavarovalne premije.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: DURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja