Go to Top

Slovenija po oceni Economista s pomanjkljivo demokracijo

Slovenija sodi med države s pomanjkljivo demokracijo v letošnjem poročilu o indeksu demokratičnosti ugotavlja Economist Intelligence Unit. Med 167 državami se je uvrstila na 30. mesto s skupno oceno 7 76 torej dve mesti višje kot lani. Pri tem je bilo za oceno “polne demokratičnosti” potrebno zbrati nad osem točk.

Slovenija se je na lestvico uvrstila tik za Francijo in pred Italijo. Najboljšo oceno si je prislužila pri volilnih procesih in pluralizmu in sicer 9 58. Z 8 82 so ocenjene civilne svoboščine s 7 50 pa delovanje vlade. Najslabše s 6 25 je ocenjena politična kultura v Sloveniji. S 6 67 pa je bila ocenjena politična participacija v državi.

Vrh lestvice ki jo je Economist Intelligence Unit objavil na spletnih straneh zaseda Norveška z oceno 9 80. Sledijo ji Islandija Danska in Švedska ki imajo vse splošne ocene demokratičnosti višje od 9 50. Ocene so sicer določene na lestvici od 0 do 10 pri čemer je 10 najvišja možna ocena.

Na 14. mestu je Nemčija ki si je prislužila skupno oceno 8 34 Velika Britanija in ZDA pa zasedata 18. in 19. mesto z ocenama 8 16 oz. 8 11. Med t.i. novimi članicami EU ki so se povezavi pridružile hkrati s Slovenijo sta višje od Slovenije Malta na 15. mestu in Češka ki se je uvrstila na 16.

Sicer Economist Intelligence Unit države deli v štiri skupine glede na njihovo demokratičnost: popolne demokracije pomanjkljive demokracije hibridne režime in avtoritarne režime. V najboljšo skupino se je uvrstilo 25 držav ki predstavljajo 11 3 odstotka svetovnega prebivalstva. V skupini pomanjkljivih demokracij je 53 držav oz. 37 1 odstotka prebivalstva hibridni režim pa označuje stopnjo demokratičnosti v 37 državah kjer živi 14 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Največji del svetovnega prebivalstva 37 6 odstotka pa živi pod avtoritarnim režimom. V to skupino se je uvrstilo 52 držav. Najslabšo oceno 1 08 si je prislužila Severna Koreja. Le malo nad njo pa so Čad Turkmenistan Uzbekistan in Mjanmar. V to skupino spadata tudi Rusija in Kitajska ki sta uvrščeni na 117. oziroma 141. mesto. Strokovnjaki Economist Intelligence Unit so letošnje poročilo četrto zapored poimenovali “Demokracija pod stresom”. Politično gledano je bilo leto izjemno turbulentno zaznamovala sta ga dolžniška kriza in šibko politično vodstvo v razvitem svetu. K temu so svoje dodale še dramatične spremembe na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki ter socialni nemiri v velikem predelu sveta ugotavljajo strokovnjaki.

Raziskovalci svarijo pred razgradnjo demokracije v Evropi. Sedem zahodnoevropskih držav si je letos prislužilo nižjo oceno demokratičnosti nobena pa je ni izboljšala. “Kratkoročni politični obeti za Evropo so vznemirjajoči ” pravijo. “Evropski projekt je pred resno grožnjo in spori znotraj EU so vse ostrejši. Strogo varčevanje nova recesija v letu 2012 visoka brezposelnost in slabi obeti bodoče rasti bodo predstavljali test za odpornost evropskih političnih institucij ” še navajajo. (STA mm)
 

Vir: Mladina

Kategorije Zanimivosti