Go to Top

REK obrazci po 1. 1. 2016

Po 1. januarju 2016 bo mogoče nekatera socialna zavarovanja urejati samo še preko portala e-VEM, o čemer smo že pisali v članku Prijava v socialna zavarovanja še naprej tudi pri nas. S 1. 1. 2016 pa se spreminjajo tudi REK obrazci.

S 1. 1. 2016 je tako na podlagi 32. člena  Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju re) in  Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik) na REK obrazcih uvedeno poročanje podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov.

Podatki se sporočajo ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega so obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o dohodku oziroma obračunu prispevkov v obračunu davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1 obrazec). Dajalci podatkov so delodajalci, ki so plačniki davka in imajo v skladu z določbami 32. člena ZMEPIZ-1 dolžnost posredovanja podatkov potrebnih za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter sprememb teh podatkov. Podatki se sporočajo za prejemnike dohodkov, ki so v zavarovanje vključeni kot delavci v delovnem razmerju.

REK obrazci – spremembe

REK obrazci bodo imeli po novem deset rubrik, izpolniti pa bo potrebno tudi obdobje opazovanja, pri čemer se bo za polni delovni čas štelo 40 ur tedensko. Kadar se bo poročalo o izplačanem nadomestilu za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, bo potreben preračun na število ur izplačanega nadomestila, medtem ko se bo pri poročanju o izplačilu t. i. »trinajste plače« ali »božičnice« preračunalo na ure dejanske prisotnosti. Pri sporočanju podatkov v zvezi s povračili stroškov v zvezi z delom se bo poročalo le v primerih, ko gre za zneske izplačane nad Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Prehodno obdobje

V 107. členu ZMEPIZ-1 je določeno prehodno obdobje za vlaganje prijav o osnovah za delavce, in sicer do 31. 12. 2016. V prehodnem obdobju so delodajalci še vedno zavezanci za vlaganje prijav o osnovah, hkrati pa morajo tudi na predloženih REK-1 obrazcih (REK obrazci) za dohodke, ki se nanašajo na obdobje po 1. 1. 2016 sporočati podatke, potrebne za oblikovanje pokojninske osnove. Navedeno pomeni, da se na predloženih REK-1 obrazcih za dohodke iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na obdobje pred 1. 1. 2016, ne glede na datum izplačila, podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov ne izpolnjujejo. Za te podatke so dajalci podatkov še vedno delodajalci.

Kako pa bo po 1. 1. 2017?

Za obdobja po 1. 1. 2017 se ukinja status delodajalcev kot zavezancev za prijavo podatkov o osnovah. Uvaja se nov način pridobivanja teh podatkov, in sicer tako, da se podatki, potrebni za oblikovanje pokojninske osnove, sporočijo na REK-1 obrazcih, ki se posredujejo na FURS, ta pa jih posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki na podlagi teh podatkov oblikuje prijavo podatkov o osnovah. Podatki se posredujejo v skladu s Pravilnikom o posredovanju podatkov Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov. Ne glede na prvi odstavek 107. člena ZMEPIZ-1 pa so delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji tudi po 30. aprilu 2017 dolžni posredovati podatke oziroma spremembe podatkov, ki se nanašajo na obdobja do 31. decembra 2016, če jih niso posredovali oziroma niso bili posredovani v rokih po tem zakonu.

Vir: FURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja