Go to Top

Obdavčitev poslovodij

Poslovodje, ki so hkrati tudi lastniki družb, se lahko zaposlijo na podlagi dveh različnih pravnih podlag. Ali se zato razlikuje tudi obdavčitev poslovodij?obdavčitev poslovodij

Poslovodje, ki so hkrati lastniki družb, se lahko zaposlijo na podlagi dveh različnih podlag:

  • pogodba o zaposlitvi poslovodne osebe (ZDR-1)
  • pogodba o poslovodenju (civilnopravna pogodba, ki ni v nobenem zakonu posebej urejena)

Prispevki

Pogodba o zaposlitvi poslovodne osebe

Pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi poslovodne osebe je zavezanec za plačilo prispevkov družba oziroma podjetje kot delodajalec. Plača, ki jo dobi poslovodna oseba na podlagi pogodbe o zaposlitvi poslovodne osebe je osnova za plačilo dohodnine. Glede te pogodbe veljajo vsa pravila, kot veljajo za običajno pogodbo o zaposlitvi – prispevki za socialno varnost se plačujejo od bruto plač (38,2 odstotka). Zavarovalna podlaga za te osebe je 001.

Pogodba o poslovodenju

Pri sklenitvi pogodbe o poslovodenju je zavezanec za plačilo prispevkov poslovodja sam. Zato družba ne more zmanjševati dobička s plačevanjem prispevkov. Če poslovodja ni zavarovan po drugi podlagi (tj. ni drugje v delovnem razmerju), ne prejema plače v smislu delovnega razmerja, ampak lahko prejema nagrado. Oseba se zavaruje po zavarovalni podlagi 040, kot velja za samozaposlene, kar pomeni, da je višina prispevkov odvisna od prejemkov poslovodje. Minimalni prispevki znašajo 323,96 EUR in vključujejo prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za primer brezposelnosti.

Davki

Pogodba o zaposlitvi poslovodne osebe

Za pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe posameznik dobi plačo v smislu delovnega razmerja, zato veljajo ista pravila kot za običajno pogodbo o zaposlitvi, upošteva se veljavna dohodninska lestvica.

Pogodba o poslovodenju

Dohodki za opravljeno delo oziroma storitev direktorjev in poslovodij na podlagi pogodbe o poslovodenju se štejejo za dohodek iz zaposlitve. Ker oseba ni nikjer drugje v delovnem razmerju se od dohodka odtegne akontacija dohodnine po dohodninski lestvici.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja