Go to Top

Nova dajatev: davek na nepremično premoženje večje vrednosti

Na podlagi letošnjega novo sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ je uveden nov (začasen 2012-2014) davek na nepremično premoženje večje vrednosti (skupna vrednost najmanj 1 mio EUR). V naslednjih dneh bo DURS pričel s pošiljanjem pozivov za predložitev dokazov oz. podatkov za ugotovitev dejanskega stanja nepremičnin. Rok za posredovanje podatkov je 03.09.2012.

Davčna osnova (193. člen ZUJF) je seštevek posplošene tržne vrednosti nepremičnin v lasti istega lastnika, ugotovljene s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisane nepremičninam v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek.

Davčna stopnja (194. člen ZUJF) je odvisna od skupne vrednosti nepremičnega premoženja posameznega lastnika in znaša:

  • 0,50 %, kadar je skupna vrednost nepremičnega premoženja zavezanca od 1.000.000 evrov do vključno 2.000.000 evrov,
  • 1,0 %, kadar je skupna vrednost nepremičnega premoženja zavezanca večja od 2.000.000 evrov.

Dodatne informacije: obvestilo DURS

Avtorica: povzela Sabina Dimnik, Data d.o.o.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja