Go to Top

Nov višji prag za DDV v veljavi od 01.04.2013

Kot smo že pisali v naših predhodnih novicah je bila konec leta 2012 objavljena tudi sprememba Zakona o davku na dodano vrednost, ki poleg ostalih novosti spreminja, dviga prag, za vstop v sistem DDV, ki znaša po novem 50.000 EUR.

Ker je bilo potrebno počakati »odobritev« s strani Sveta EU je bil datum veljave navedenega praga zadržan do objave Izvedbenega sklepa, ki je bil sedaj, končno, objavljen in sicer v UL RS št. 14/13 dne 15.02.2013.

Začetek uporabe je 01.04.2013, kar pomeni, da lahko tisti davčni zavezanci, ki so bili vključeni v sistem DDV kot obvezni, zaradi prekoračitve predhodnega praga, 25.000 EUR (in v preteklih 12 mesecih niso presegli obdavčljivi promet 50.000 EUR), izstopijo iz sistema z oddajo vloge (Zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV), preko portala eDavki (DDV-DeDDV). Pri zahtevku je potrebno navesti:

  • pogoje za prenehanje identifikacije za namene DDV, ki so izpolnjeni na dan 01.04.2013,
  • kot razlog za prenehanje označiti »drugo« in v polju navedete »promet pod 50.000 EUR«.

V kolikor je podjetje vključeno v sistem DDV kot prostovoljni davčni zavezanec, mora ne glede na nove določbe ostati v sistemu, 60 dni od dneva vpisa v sistem. Tudi tista podjetja, ki so t.i. atipični davčni zavezanci (nabave blaga znotraj EU, prejem oz. opravljanje storitev znotraj EU) ostajajo v sistemu skladno z ostalimi določbami ZDDV-1.

Vsa podjetja (in podjetniki), ki se boste odločili za prenehanje identifikacije pazite, saj je ob prenehanju potrebno obračunati DDV od vseh zalog (materiala in blaga) od katerih je uveljavljalo odbitek vstopnega DDV ter tudi od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanja. Obračun DDV bodo ta podjetja morala predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca, ko je prenehala identifikacija za DDV (odločba DURS-a).

Avtorica: Katarina Kompara, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja