Go to Top

Nasveti za vzdrževanje likvidnosti

»Cash flow cushion« je rezerva, ki nas bo v hudih časih lahko ohranjala na likvidni strani. Tako kot želi imeti vsak posameznik v privatnem življenju določeno količino denarja v t.i. »rezervi«, mora tudi podjetje oblikovati in vzdrževati likvidna sredstva za krizne čase (najbolje denar).

Višek denarja na TRR, naj bi podjetje vezalo z višjimi obrestmi kot so obresti na vpogled ali pa nalagalo v netvegane naložbe, ki imajo ugoden donos v odnosu na tveganje. Banke poznajo tudi »dnevno pometanje« viška denarnih sredstev čez noč. Zapomnite si »Denar dela denar«.

Naj vas ne zanese želja po prodaji

Posel je končan in prodaja uspešna le, če je naše blago/storitev tudi plačana. Preverite svoje kupce! Predvsem tisti, ki prodajate na odloženo plačilo in so vaši kupci predvsem poslovni subjekti. Na trgu je kar nekaj ponudnikov, ki vam proti plačilu seveda, posredujejo celo finančno analizo poslovanja posameznega podjetja. Letna poročila pa so vam na volje brezplačno na straneh AJPES-a. Vendar nikoli in nikdar ne odslovite nobenega kupca, predlagajte mu prodajo na podlagi predplačila ali dodatnega zavarovanja.

Večkrat dobim vprašanje »V kakšnem roku moram izdati račun?. Zapomnite si, rok je »TAKOJ«, pa ne zaradi zakona vendar le tako bo vaš račun plačan v najkrajšem možnem času in s tem denar na vašem poslovnem računu. Redno pošiljajte opomine neplačnikom, po potrebi se poslužujte namena specializiranih služb za izterjavo ali elektronskih izvršb na podlagi verodostojnih listin. V pomoč sta vam lahko tudi e.pobot (AJPES) ali pa faktoring (odkup terjatev).

Redno spremljate plačila vaših kupcev, razdelite svoje kupce med slabe/dobre plačnike (slabim spremenite plačilne pogoje). Za pravočasna plačila ali plačila celo pred rokom zapadlosti svojim kupcem dajte dodatne popuste v obliki »cassasconta« ali dodatnega rabata. V posameznih primerih je modro svojim dolžnikov ponuditi delni odpis dolga ob takojšnjem plačilu vseh zapadlih obveznosti. S tem lahko pridete do dodatne količine denarja iz navidez že odpisanih terjatev. S tem si prihranite čas in pa tudi dodatne stroške izterjave. Ne strmite le za dobičkom, če je potrebno ga žrtvujte za ceno ohranjanja likvidnosti.

Pri vaših dobaviteljih si izpogajajte daljše plačilne roke. Vedite, da je v njihovem interesu vaša dolgoročna uspešnost, saj vas lahko le v tem primeru računajo na dolgotrajno medsebojno sodelovanje. Z daljšim plačilnim rokom vas dobavitelji pravzaprav kreditirajo. In to z najnižjo mogočo obrestno mero na trgu – najcenejše kreditiranje. Res pa je da vam bo to verjetno zopet oklestilo vaš dobiček.
Zaloge stanejo, zaloge vežejo vaš denar. Z natančnim načrtovanjem prodaje lahko tudi prihranite. Zalogo prilagodite načrtovani prodaji, zaloga naj bo ravno pravšnja za vaše nemoteno poslovanje. Ne sme se vam zgoditi, da ste ob posel le zaradi tega, ker blaga nimate na zalogi na drugi strani pa s količino zaloge ne pretiravajte. Poiščite dobavitelje, ki so pripravljeni imeti za vas vedno določeno količino blaga. Naj oni nosijo strošek zaloge. Razporejajte staro zalogo ne glede na iztržek.

V skrajni sili si lahko pomagate tudi s premostljivimi krediti pri bankah (limiti oz. kratkoročnimi krediti)

In nenazadnje, obvladovanje stroškov je ključno pri uspešnosti podjetja, optimizirajte jih !!!

Avtor: Jure Filip, Data d.o.o.