Go to Top

Pridobivanje nepovratnih EU sredstev

Pri postavljanju ciljev ne bodimo preveč optimistični in ambiciozni saj nam se lahko nerealno postavljeni cilji hitro maščujejo in bomo zaradi nedoseganja rezultatov ki smo jih napisali v prijavnico prisiljeni sredstva vračati skupaj z zamudnimi obrestmi. Podrobno moramo preučiti razpis in projekt pripraviti v skladu z pogoji ter opis našega projekta prilagoditi kriterijem na podlagi katerih bo izvedeno ocenjevanje. Potrebno je spoznati tudi širše okvirje in cilje ki jih zasleduje določen razpis (državne in evropske strategije razvoja in podobno).

Pri pripravi prijave moramo natančno slediti navodilom za pripravo dokumentacije saj je za izločitev iz nadaljnjega ocenjevanja včasih dovolj že napačno naslovljena kuverta v kateri smo poslali prijavo ali pa pomanjkljivo izpolnjeni podatki o podjetju prijavitelja.

Podjetniki imajo o razpisih in nepovratnih sredstvih velikokrat napačno predstavo v smislu da se to tega denarja pride zelo enostavno in je postopek končan ko pride denar na podjetnikov transakcijski račun.  Nepovratna sredstva imajo prav tako svojo ceno ki jo moramo plačati bodisi zunanjemu strokovnjaku ali pa so to stroški našega dela in zaposlenih v podjetju (pisanje prijavnice zbiranje dokumentacije pisanje poročil dodatne računovodske evidence v času izvajanja projekta in  tudi še nekaj let po zaključku projekta).

Pri nepovratnih sredstvih je zelo pomembna višina sofinanciranja ki je pogojena z različnimi oblikami državne pomoči. Podjetje mora preveriti ali pridobljena nepovratna sredstva iz enega vira omogočajo ponovno kandidiranje na drugih razpisih saj lahko zelo hitro pridemo v situacijo da posamezne aktivnosti financiramo s pomočjo različnih razpisov in obstaja nevarnost dvojnega financiranja. V tem primeru  pa bomo prisiljeni vračati del ali vsa pridobljena sredstva.

Zavedati se moramo da z uspešno prijavo še nismo prišli do denarja. Dobili smo samo priložnost da odobrena sredstva uspešno izkoristimo. Kvalitetna izvedba načrtovanega projekta striktno spoštovanje navodil (posebej glede upravičenih stroškov v projektu in pravil finančnega spremljanja) je najpomembnejši element ki se ga moramo zavedati že ob prijavi.

Uresničite svoje razvojne ideje že danes!

Podjetje DATA d.o.o. vam pomaga pri iskanju ustreznih razpisov prilagajanju razvojnih idej in pri pripravi prijavne dokumentacije. Če želite več informacij ali pa imate že pripravljeno projektno idejo nas pokličite pišite ali pa se oglasite pri nas!

Trenutno aktualno: razpis Slovenskega podjetniškega sklada za ugodne kredite z garancijo

Kontakt: Data d.o.o. tel. 01 6001 525
e-pošta: [email protected]

Avtor: Roman Medved Data.si