Go to Top

Kontroling v podjetju

Kontroling prihaja iz ZDA, kjer je nastal v drugi polovici 19. stoletja. Pionirji kontolinga je železniško podjetje Atchison, Tiopeka & Santa Fe Railway System. V sodobnem času, pa je se gonilna sila pri razvoju kontrolinga Nemčija.

Kontroling se izvaja s primerjavo uresničenih in načrtovanih poslovnih rezultatov ter ugotavljanja odmikov. Kontroler mora opozoriti vodstvo o odmikih na podlagi katerih vodstvo potem sprejme primerne spremembe, ki podjetje znova pripeljejo na začrtano pot.

Kontroling se ne ukvarja s pravilnostjo in usklajenostjo knjiženja, ampak teži k temu, da informacije spodbujajo naslovnike k sprejetju ustreznih akcij za uresničevanje izboljšav poslovnega procesa.

Mala podjetja ne potrebujejo delovnega mesta kontrolerja, pomembno je le, da kontroling izvajajo.

Dejavnosti kontrolinga:

  • načrtovanje in nadzor
  • poročanje in pojasnjevanje
  • ocenjevanje in svetovanje
  • davčno poslovanje
  • poročanje vladi, varovanje premoženja podjetja
  • ekonomsko analiziranje

Poslanstvo kontrolinga je, da naj bi se v podjetju opravljalo le nujno potrebno delo za uresničitev kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih ciljev, doprinos novega poslovnega duha v podjetje (poudarek na pomembnosti vsakega posameznika v podjetju), spremembe v slogu vodenja ter sestavi odločevalske ravni (uresničevanje zastavljenih ciljev na nižjih nivojih je izredno pomembno, usklajeni pa morajo biti s cilji podjetja kot celota), obširnejše načrtovanje in nadzor ter metodične in organizacijske spremembe (nova gledanja na računovodstvo in ostale informacijske dejavnosti, od katerih se ne pričakuje le informacij o preteklosti).

Kontroling zahteva v podjetju uvedbo t.i. odločevalsko naravnanega računovodstva, ki skrbi za kvalitetne, točne, pravočasne ter bistvene informacije, ki so nujno potrebne za odločanje vodstva podjetja.

Kontroler

  • je odgovorni nosilec odločevalsko naravnane informacijske dejavnosti, kateri ima računovodstvo osrednjo vlogo
  • je predvsem odločevalsko naravnani računovodja
  • sodoben upravljalno naravnani računovodja, ki je motor in krmilo podjetja in poslovodstva.

Kontroling je torej informacijska dejavnost, ki ustreza odločevalsko naravnanemu računovodstvu.

Pripravil: Jure Filip, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja