Go to Top

Kako graditi uspešno poslovno sodelovanje

Osnovni motiv podjetniškega povezovanja je običajno v pridobivanju konkurenčnih prednosti pred drugimi podjetji, ki na trgu nastopajo samostojno. Medpodjetniške povezave omogočajo predvsem sodelovanje na področju trženja, dostopanje do novih tehnologij in virov financiranja, doseganje večje konkurenčnosti na podlagi kvalitete proizvodov in izboljšanje notranje organizacije in produktivnosti.

Med razlogi za povezovanje so še lažji in hitrejši dostop do informacij, medsebojno dopolnjevanje, dostop do javnih institucij in javnih finančnih virov ter medsebojno primerjanje in učenje. Povezave med podjetji, skupen nastop na trgu ali skupen razvoj novega izdelka lahko trgu vsilijo nove standarde poslovanja ali proizvodnje, kar dolgoročno povečuje konkurenčne prednosti podjetij.

Za oblikovanje podjetniških povezav obstajajo nekateri nujni pogoji. Povezave med podjetji so predvsem odsev odnosov, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju. Obseg komuniciranja, kvaliteta izmenjanih informacij in medsebojne obveznosti povečujejo stopnjo zaupanja.

Za uspešno sodelovanje med različnimi partnerji je tako dobro upoštevati naslednja priporočila:

• na ponujeno sodelovanje odgovori s sodelovanjem,
• ne poskušaj biti pameten in ne poskušaj prelisičiti partnerje,
• ne bodi preveč pohlepen.

Med podjetji, ki sodelujejo in so istočasno tekmeci, obstaja precejšnja dilema, katere informacije lahko prepustijo partnerjem. Eno od meril za izmenjavo informaciji je prikazano na sliki:

Za uspešno izvajanje skupnih aktivnosti pa je dobro spoštovati naslednja pravila:

• za vsako aktivnost je potrebno pridobiti soglasje vseh udeležencev v mreži,
• upoštevati moramo pripombe in predloge udeležencev,
• uskladiti časovni okvir izvajanja aktivnosti,
• z vsemi odstopanji od dogovorjenih pravil se mora seznaniti vse člane,
• stroške odstopanj ali slabega dela nosi storilec.

Avtor: Roman Medved, DATA d.o.o.

Kategorije Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja