Go to Top

Evropska nagrada za podjetništvo 2011

Evropske nagrade za podjetništvo so razdeljene v pet kategorij:

  • Nagrada za spodbujanje podjetniškega duha: nagrajuje dejavnosti in pobude na nacionalni regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.
  • Nagrada za naložbe v veščine: nagrajuje pobude na regionalni ali lokalni ravni za izpopolnjevanje podjetniških, poklicnih, strokovnih in vodstvenih veščin.
  • Nagrada za izboljšanje poslovnega okolja: nagrajuje inovativne politike na regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo ustanavljanje in rast podjetij, poenostavljajo zakonodajne in upravne postopke za podjetja ter uresničujejo načelo „Misli najprej v malem“ v korist malim in srednje velikim podjetjem.
  • Nagrada za spodbujanje internacionalizacije poslovanja: nagrajuje usmeritve za spodbujanje podjetij ter zlasti malih in srednje velikih podjetij, da bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo trgi v Evropski uniji in zunaj nje.
  • Nagrada za odgovorno in odprto podjetništvo: nagrajuje regionalne in lokalne dejavnosti za spodbujanje socialne odgovornosti podjetij in trajnostne podjetniške prakse na socialnem in/ali okoljskem področju. Ta kategorija bo nagrajevala tudi prizadevanja za spodbujanje podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so brezposelni invalidi ali pripadniki etničnih skupin.

Zadnji dan za prijavo je 29.11.2010. Več informacij tudi tukaj.

Letošnji nagrajenec Evropske nagrade za podjetništvo je tudi DATA d.o.o. Nagrado smo prejeli v kategoriji »izboljšanje poslovnega okolja« s projektom »Program pomoči in usposabljanja podjetnikov za manjšo umrljivost podjetij«. Nagrada za nas pomeni potrditev uspešnosti našega dela na kar smo zelo ponosni.