Go to Top

“Erasmus za vse” za pet milijonov mladih v EU

Erasmus za vse je nov izobraževalni program Evropske unije ki ga je predlagala evropska komisija. Z nepovratnimi sredstvi bo približno petim milijonom mladih omogočal izobraževanje ali usposabljanje v tujini. Sedemletni program bodo začeli izvajati leta 2014.

Erasmus za vse je odgovor evropske komisije na zdajšnje spremembe na trgu dela. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je namreč ključ do uresničevanja potenciala ljudi ne glede na njihovo starost in socialni status. Program naj bi »posameznikom pomagal pri osebnostnem razvoju pridobivanju novih sposobnosti in profesionalni prihodnosti.

V program Erasmus za vse naj bi bilo vključenih pet milijonov posameznikov kar je skoraj dvakrat več kot doslej. Tri milijone udeležencev programa naj bi bilo po načrtih evropske komisije visokošolskih študentov in udeležencev poklicnega izobraževanja.

Avtorica:  Špela Mikuš (Finance.si)

Vir: Moj spletni priročnik