Go to Top

Zavračanje e-računov in elektronski dobropisi

S 1.1. 2015 je stopil v veljavo nov zakon, ki predpisuje obvezno uporabo e-računov z javno upravo. E-računi se po novem izdajajo v digitalni oziroma elektronski obliki zapisa, samo obliko pa določi davčni zavezanec (podjetje).

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike  določa, da je prejem računov v elektronski obliki za proračunske uporabnike obvezen.

Ali morajo biti dobropisi tudi v elektronski obliki?

Elektronski dobropisi in zavračanje e-računovDobropis je ena izmed oblik računa, proračunski uporabniki pa jih ne smejo prejemati v papirni obliki.

Združenje bank Slovenije je obvestilo Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), da v Sistemu e-račun prek Bankarta izmenjava dobropisov še ni elektronsko podprta, vendar določene banke izdajateljem omogočajo posredovanje dobropisov v elektronski obliki.

Izdajatelji lahko v primeru, če njihove banke tega ne omogočajo, posredujejo dobropise v elektronski obliki prek drugih ponudnikov elektronskih poti ali prek spletnega portala UJP e-račun.

Ali je možno e-račun zavrniti?

Sistem izmenjave e-računov prek Bankarta kot posrednika ne omogoča elektronske zavrnitve e-računa. Sistem UJP je za prejemanje e-računov pripravljen tako, da prejemnikom proračunskim uporabnikom ne omogoča elektronskega zavračanja e-računov, če jih izdajatelji pošiljajo prek bančnega sistema. Teoretično lahko prihaja do nerazumevanja in proračunski uporabniki prejete e-račune zavračajo v svojih internih sistemih, pri tem pa ne upoštevajo pravila, da je potrebno e-račune, ki so prejeti iz bančnega sistema, zavrniti tudi v pisni obliki.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila proračunske uporabnike ponovno obvešča, da e-računov, prejetih iz bančnega sistema, ni možno elektronsko zavrniti.  V primeru zavrnitve e-računa, ki ste ga prejeli iz bančnega sistema, morate zavrnitev e-računa poslati izdajatelju v pisni obliki.

Elektronska zavrnitev e-računa do izdajateljev, ki posredujejo e-račune prek drugih ponudnikov elektronskih poti ali prek portala UJP eRačun pa je omogočena.

Pripravila: Anja Grahek

Iščete nova znanja in informacije?


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja