Go to Top

Durs naj ne odloča o prispevkih

Davčna uprava ne sme odločati o odlogu obročnem plačilu in odlogu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Takšno je sporočilo odločbe ki jo je sprejelo ustavno sodišče. Ministrstvo za finance odločbo danes še proučuje.

Ustavno sodišče se je v postopku za oceno ustavnosti odločilo razveljaviti del prvega odstavka 228. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz) ki opredeljuje pobiranje izterjavo in nadzor nad plačevanjem prispevkov: »Davčna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pobira izterjuje odpisuje delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji ki jih določi svet zavoda…« (Pojasnilo: Ustavno sodišče razveljavlja označeno besedilo zakona.) Po pojasnilih iz odločbe ustavnih sodnikov razveljavitev označenega besedila 228. člena velja pri zavarovancih iz 13. in 14. člena zakona torej za zaposlene v Republiki Sloveniji in slovenske državljane zaposlene pri tujcih: na kratko za osebe zaposlene pri delodajalcu ki je dolžan prispevke plačevati zanje in v njihovem imenu.

V davčni upravi predvidevajo da bo zakonodajalec upošteval odločbo ustavnega sodišča in zakon popravil kakor mu nalagajo ustavni sodniki. Kdaj se bo to zgodilo ni mogoče reči. Odločba ustavnih sodnikov v povezavi z 228. členom pravzaprav pomeni da bo davčna uprava pri prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje spet ravnala kakor je že od 1. januarja letos. Takrat so namreč začele veljati spremembe zakona o davčnem postopku ki so jih v davčni upravi razumeli tako da prispevkov za pokojninsko zavarovanje zaposlenih ni mogoče več odpisovati odlagati ali plačevati na obroke. Tako so zavrnili približno tisoč zahtevkov iz podjetij. Pozneje je druga pritožbena raven za davčne zadeve ki deluje na ravni ministrstva za finance sklenila da davčna uprava prenovljenega zakona o davčnem postopku ni izvajala pravilno. »Tako od junija davčna uprava znova odloča o odlogu delnem dopisu in obročnem plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje a le o zneskih ki so jih za zaposlene na bruto plačo dolžni plačati delodajalci ne pa o prispevkih ki jih plačajo zaposleni iz bruto plače « pojasnjuje Iztok Verdnik z Generalnega davčnega urada. Vlada Boruta Pahorja je odlog in obročno plačilo prispevkov za Zpiz sicer povsem prepovedala z novim pokojninskim zakonom ki so ga volivci junija zavrnili na referendumu ostala pa je prepoved v zakonu o davčnem postopku.

Pobudo za oceno ustavnosti več členov pokojninsko-invalidskega zakona so leta 2009 napisali v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikatu kmetijstva in živilske industrije. »Vlada bo odločitev o primernosti ureditve odloga ter obročnega plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejela po odločitvi ustavnega sodišča « so lani napovedali na ministrstvu za finance. Vsem zahtevam sindikatov ustavni sodniki niso ugodili.

Avtorica: Katarina Fidermuc

Vir: Delo (21.12.2011)

 

 

Kategorije Davki