Go to Top

Donacija kot davčna olajšava

Solidarnost med Slovenci se je velikokrat pokazala v primeru nekaterih naravnih nesreč, kjer je prišlo do zavidljivega števila donacij. Donacija pravnih oseb je lahko davčna olajšava, vendar pa ali je lahko donacija davčna olajšava tudi, če je nakazana na račun občine?donacija

V letošnjih naravnih katastrofah (žled in poplave) se je pojavilo vprašanje, ali lahko podjetja (pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) nakažejo sredstva na posebne račune, ki so jih za ta namen odprle občine.

Donacije in davčne olajšave

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določata možnost davčne olajšave za donacije. Sredstva so lahko v naravi ali v denarju. Namenjena morajo biti za dobrodelne in humanitarne namene organizacijam, ki so ustanovljene po posebnih predpisih ali pa prostovoljnim društvom, ki so ustanovljeni za varstvo pred naravnimi nesrečami.

DURS (oziroma FURS) pojasnjuje, da je ena izmed nalog občin tudi organiziranje pomoči ob naravnih nesrečah in zaščita prebivalcev. Zato menijo, da lahko podjetje uveljavlja nakazilo na račun občine kot davčno olajšavo. Občina mora imeti račun, ki ga odpre posebej za ta namen. Donacije morajo biti tudi dejansko namenjene občini za namen humanitarne pomoči.

Kdaj donacija ni davčna olajšava?

Nakazilo na račun občine se lahko preko sklica nameni tudi določeni fizični ali pravni osebi, vendar v tem primeru podjetje ne more uveljavljati nakazila kot davčne olajšave. Občina je v tem primeru le posrednik.

Želite izvedeti več informacij o davčnih olajšavah? Obiščite posebej za to namenjeno podjetniško izobraževanje Katere davčne olajšave lahko uveljavljate v letu 2014?

Pripravil: Gašper Meden

Prijava na izobraževanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja