Upućivanje radnika na rad u Austriju sa slovenačkom firmom

Upućivanje radnika na rad u Austriju sa slovenačkom firmom

Upućivanje radnika na rad u Austriju sa slovenačkom firmom

Upućivanje radnika na rad u Austriju često je pitanje preduzetnika koji su u Sloveniji otvorili firmu. Privremeno slanje radnika u Austriju od strane slovenačkih firmi moguće je ako pravilno obavite potrebne procedure. Koja dokumentacija je potrebna za upućivanje radnika na rad u Austriju sa slovenačkom firmom?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji i postupak registracije? DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji, jer smo ovlašćeni od strane vlade da registrujemo firme, a naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Da li znate koji su uslovi koje mora ispuniti poslodavac za upućivanje radnika u EU?

Upućivanje radnika na rad u Austriju

Elektronsko obaveštenje o radu mora biti izvršeno na takozvanoj Centralnoj koordinacionoj kancelariji Saveznog ministarstva finansija i kontrole ilegalnog zapošljavanja u Austriji (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen und die Kontrolle illegaler Beschäftigung (ZKO)). Prijava se podnosi na odgovarajućem obrascu. Za upućivanje radnika u Austriju na osnovu ugovora o radu potreban vam je ZKO3 obrazac. Za slanje radnika u Austriju u slučaju posredovanja radne snage, međutim, koristi se obrazac ZKO4. Prijava mora biti popunjena pre početka radova. Sve promene rada takođe se moraju prijaviti – što je pre moguće, kada dođe do promene.

Dokumenti koji treba da budu dostupni u slučaju kontrola na nemačkom jeziku, bilo u fizičkom ili elektronskom obliku su:

 • obaveštenje u skladu sa članom 373a Geverbeordnung 1994 (GevO) i
 • izvod iz Ajpesa.

Za radnike:

 • obrazac A1 (ili E101 ZZZS),
 • kopija obaveštenja ZKO3 / ZKO4,
 • ako je potrebno radna dozvola za radnike u zemlju iz koje se upućuje na rad,
 • ugovor o radu (takođe dozvoljen na engleskom jeziku),
 • uverenje o zaposlenju ili aneks,
 • platne liste,
 • potvrda o isplati, odnosno uplati plate radniku,
 • popis radnih sati,
 • dokumentacija o dodeli zaposlenog austrijskom kolektivnom ugovoru,
 • dokumentacija o plati (evidencija plata).

Takođe se preporučuje i kopija ugovora sa naručiocen, odnosno poslovnim partnerom i pasoš.

Radnici iz trećih zemalja koji su u Republici Sloveniji zaposleni mogu se uputiti na rad na osnovu radne dozvole za rad i potvrde o upućivanju.

Upućivanje radnika u Austriju – radnici imaju prava u skladu sa austrijskim kolektivnim ugovorom

Upućivanje radnika u Austriju takođe znači da oni imaju pravo na platu, nadoknadu, platu prekovremenog rada, odmor i druga prava prema kolektivnom ugovoru, koji se odnosi na određenu delatnost u Austriji. Ako je radnik upućen u Austriju do dve godine, doprinosi za socijalno i penziono osiguranje plaćaju se u Sloveniji. U slučaju da slovenačka kompanija redovno pruža usluge za određenog austrijskog naručioca ili kada je radnik uključen u organizaciju naručioca ili ako je radnik ekonomski zavisan od naručioca, doprinosi za upućene radnike plaćaju se u Austriji. U ovim slučajevima se smatra da je sklopljen radni odnos sa austrijskim naručiocem.

Da li vas zanimao obračun plate za radnika u Sloveniji?

Želite u Sloveniji otvoriti firmu?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

 

Share this post