Otvaranje firme u Sloveniji – da li mogu odmah raditi u EU?

Otvaranje firme u Sloveniji

Otvaranje firme u Sloveniji – da li mogu odmah raditi u EU?

Preduzetnici nas često pitaju kakav je postupak za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe, jedno od najčešćih pitanja je i da li mogu odmah da rade i u drugim zemljama EU.

Otvaranje firme u Sloveniji – postupak i oblici firme

Svako može u Sloveniji izvršiti registraciju d.o.o. Nije važno koje ste države državljanin, da li iz Evropske Unije ili ne, u Sloveniji možete registrovati svoju firmu.

Postoje dva tipa d.o.o. koja možete registrovati. Ukoliko u svojoj državi već imate d.o.o., možete u Sloveniji izvršiti registraciju d.o.o. – ćerke firme. To znači, da je vaša matična firma vlasnik ćerke firme u Sloveniji.

Registracija d.o.o. ćerke firme nije komplikovan postupak. Pre same registracije firme mora matično preduzeće i zastupnici dobiti slovenački poreski broj u Republici Sloveniji.

Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strane firme, ukoliko otvarate ćerku firmu: izvod iz registra matične firme, koji nije stariji od tri meseca, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik. Takođe, kopija/sken putnog lista i podatak o stalnoj adresi ovlašćenog lica matične firme. Osim toga još i podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji.

Postoji još jedna mogućnost, da vi kao fizičko lice registrujete d.o.o. Registracija d.o.o. ni u ovom slučaju nije komplikovan postupak. Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice, koje će biti osnivač i/ili zastupnik slovenačke firme: kopija/sken pasoša i podatak o stalnoj adresi osnivača i zastupnika buduće firme. Pored toga, podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji i potvrda o poreskom rezidenstvu iz države gde je vlasnik/zastupnik poreski rezident.

Ukoliko u svojoj zemlji već imate d.o.o., takođe možete otvoriti podružnicu.

Za otvaranje podružnice nije vam potreban početni kapital u Sloveniji, a registracija se vrši kod notara prema vašem ovlašćenju. Ako želite otvoriti podružnicu vašeg d.o.o., uvek morate godišnji finansijski izveštaj uključiti i zavesti u knjige matičnog preduzeća i za sve dugove podružnice odgovara matično preduzeće. Osim toga, potrebno je da znate, da podružnica mora biti registrovana na delatnost, kojom se bavi i matično preduzeće. Postupak traje do 15 dana od prijema potpune dokumentacije kod notara. DATA vam može pomoći organizovati sve što vam je potrebno za registraciju podružnice.

Otvaranje firme u Sloveniji – kako do PDV broja za firmu?

Sledeći korak nakon registracije firme, ako želite raditi i u drugim državama EU je dobijanje PDV broja za firmu. PDV broj se u Sloveniji ne dobija automatski sa otvaranjem firme. Postupak dobijanja PDV broja traje do 60 dana dana od prijema potpune dokumentacije i u samom postupku morate dokazati sa pisnim dokazima da planirate aktivno poslovati u Sloveniji. Ti dokazi su predračuni, avansne uplate, ugovori, pisma o nameri, prijava u osiguranje i slično. Što više dokaza prikupite, pre ćete dobiti PDV broj.

Otvaranje firme u Sloveniji – da li mogu odmah da radim i u drugim državama EU?

Kada ste firmu registrovali, postoje uslovi, kako možete upućivati radnike na rad van teritorije Slovenije. Prvi i osnovni uslov je da deo poslovanja obavljate i na teritoriji Slovenije. Dakle, sa slovenačkom firmom ne možete isključivo raditi u drugim državama EU. Drugi uslov je da je firma najmanje dva meseca stara. Treći uslov je da su radnici prijavljeni u obavezna socijalna osiguranja u Sloveniji najmanje 30 dana pre nego što ih pošaljete na rad. Takođe morate znati, da postoje i dodatni uslovi ukoliko upućujete na rad više od četiri radnika. U vezi ovih uslova detaljno vas može savetovati naša pravna služba.

Da li vas zanima otvaranje firme u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post