Uporabna dozvola u Sloveniji/EU – zašto vama je potrebna?

Uporabna dozvola u SlovenijiEU - zašto vama je potrebna

Uporabna dozvola u Sloveniji/EU – zašto vama je potrebna?

Uporabna dozvola nova je obveza za sve vlasnike novoizgrađenih obiteljskih kuća! To određuje novi zakon o gradnji, koji je stupio na snagu u junu 2018. Prethodno važećim zakonom (ZGO-1) predviđena je obvezna uporabna dozvola samo za višestambene zgrade, dok su vlasnici obiteljskih kuća pošteđeni tog birokratskog postupka i troška. Da li želite da kupite nekretninu i putem investicije proširite poslovanje vaše firme u Sloveniji?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected]

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji.  Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe takođe vam mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice.  Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Uporabna dozvola – definicija

Uporabna dozvola je odluka kojom se odobrava uporaba objekta. Uporabna dozvola je i uvjet za dobivanje kućnog broja, koji je nužan za prijavu stalnog boravka u novoizgrađenoj nekretnini. Bez upotrebljive dozvole prema novom građevinskom zakonodavstvu više nije moguće upisati zgradu u zemljišnu knjigo i srediti priključak na elektroenergetsku mrežu.

Kakav je postupak dobijanja uporabne dozvole?

Za sve konstrukcije, osim za složene zgrade i zgrade s utjecajem na okoliš, sada je moguće dobiti uporabnu dozvolu bez konkretnog postupka proglašenja i tehničkog pregleda. U postupku dobijanja upotrebljive dozvole investitor mora dostaviti izjave projektanta, nadzornika i izvođača radova da su radovi završeni, sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli i da su ispunjeni bitni uvjeti radova.

 

Prodaja nekretnine za koju nije izdana uporabna dozvola

Zakonom o gradnji zabranjena je prodaja nekretnina (kuća i stanova) za koje vlasnici nemaju uporabnu dozvolu, također se zabranjuje certificiranje kupoprodajnih ugovora i upis u zemljišno knjigo. Zakon predviđa i iznimke za koje se smatra da imaju po zakonu važeću uporabnu dozvolu. To se odnosi na:

  • zgrade koje su bile izgrađene prije decembra 1967, pod uvjetom da se njihova namjena nije bitno promijenila, a zemljište je upisano u zemljišno knjigo,
  • stanovi u etažnoj vlastništvu koji su rekonstruirani na temelju građevinske dozvole izdane prije 1.januara 2003;
  • obiteljske kuće koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole prije 1. januara 2003, ako su bile u upotrebi proje tog datuma i su upisane u zemljišnu knjigu.

Uporabna dozvola za ove iznimke dobiva se jednostavno, jer se zakonom utvrđuje pretpostavka da imaju dobivenu građevinsku i uporabnu dozvolu. Vlasnik stoga mora podnijeti zahtjev nadležnoj upravnoj jedinici samo za rješenje koje to potvrđuje. Ako su zgrade izgrađene prema građevinskoj dozvoli, postupak je jednostavan. Trošak iznosi više od 20 EUR, kao i plaćanje upravne pristojbe.

Ako nekretnina nije u skladu s građevinskom dozvolom, to je složen i dugotrajan proces. To je uređeno postupkom legalizacije u zakonu o gradnji.

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Kontaktirajte nas ako vas zanima porez na imovinu u Sloveniji/EU. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected] Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Podijelite ovaj post