Socijalno osiguranje u Sloveniji – prijava je obavezna!

Socijalno osiguranje u Sloveniji - prijava je obavezna!

Socijalno osiguranje u Sloveniji – prijava je obavezna!

Socijalno osiguranje u Sloveniji je obavezno

Socijalno osiguranje u Sloveniji je obavezno za zaposlenog. Poslodavac mora u vreme zaključenja ugovora o radu uvek prijaviti radnika na obavezno socijalno osiguranje. Takođe ga mora odjaviti kada mu prestane radni odnos. Sve više pojedinaca u ove vreme otvara firmu u Sloveniji, jer se je ekonomski status i prosečna bruto zarada u Sloveniji u ovoj godini povečala. Dodatno često poduzetniki putem osnivanja firme predaju papire za dobijanje boravišne i radne dozvole. Putem slovenačke firme i radne dozvole mogu se izvoditi radovi i u drugim državama EU. Za to je vašim radnikom potreban A1 formular za upućene radnike.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Socialno osiguranje u Sloveniji – kako se prijaviti?

Poslodavci su zakonom dužni da regulišu registraciju i odjavu i promene podataka za svoje zaposlene. Zaposleni se mora prijaviti na obavezno socijalno osiguranje zaključenjem posla po ugovoru o radu, ali najkasnije pre početka rada. Uz prijavu mora biti priložen ugovor o radu ako se radi o registraciji radnika koji je u ugovornom odnosu. Registracije i odjave mogu se uređivati samo elektronskim putem putem sistema eVEM.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Socijalno osiguranje – prijava za s.p. i ortaka koji je poslovođa

Takođe moraju biti uključeni u obavezno socijalno osiguranje i samostalni preduzetnici i oratki koji su poslovođe, ako nisu osigurani po nekom drugom punom radnom vremenu, što je prioritet. Oboje se moraju prijaviti za obavezno socijalno osiguranje u roku od osam dana od dana nastanka obaveze osiguranja. Više ažurnih informacija o poslovanju u Sloveniji i promjenah zakona objavljamo i na našom Facebook-u.Dodatno svake sedmice razpisujemo nove datume za besplatni webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Privremena boravišna dozvola u Sloveniji

Koja su obavezna socijalna osiguranja?

Obavezno socijalno osiguranje sastoji se od četiri osiguranja koja se regulišu kroz jedinstvene oblike. Prijava se obrađuje putem obrasca M-1, obrazac M-2 pogodan je za odjavu, a promene u podacima o osiguranju uređene su prema obrascu M-3. Dostavljanje ovih obrazaca zaposlenom obaveza je poslodavca, koja je utvrđena Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1). Ako to ne učini, preti mu kazna između 750 i 2.000 evra.

Obavezno socijalno osiguranje pokriva sledeća osiguranja:

  • penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • zdravstveno osiguranje,
  • osiguranje za roditeljsku negu
  • osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Otvaranje firme za građevinu u Sloveniji

 

Share this post