Radna i boravišna dozvola u Sloveniji/EU!

Radna i boravišna dozvola i otvaranje kompanije u SlovenijiEU! (2)

Radna i boravišna dozvola u Sloveniji/EU!

Kako do radne i boravišne dozvole u Sloveniji?

Radna i boravišna dozvola u Sloveniji za strane građanine često je interes preduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompaniju. U tom članaku pišemo o tome kako dobiti privremenu dozvolu za boravak i rad u Sloveniji putem osnivanja kompanije i koji su uslovi, za dobijanje stalnog boravka u Sloveniji.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Otvaranje kompanije u Sloveniji

Otvaranje kompanije u Sloveniji donosi vam mogućnost dobijanja dozvole za boravak i rad, unapređenja poslovnog okruženja i ne nazadnje poslovanje unutar EU. Ako niste državljan države članice EU, možete u Sloveniji otvoriti  društvo sa ograničenom odgovornošću. Ako već imate kompaniju u drugoj zemlji i planirate se u Sloveniji baviti istom delatnostju kao matična kompanija, možete otvoriti filialu. U tom slučaju možete otvoriti i ćerku firmu u Sloveniji- kapitalsko povezano lice. Ako u Sloveniji već imate 1 godinu boravka možete postati i samostalni poduzetnik.

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji

Radna i boravišna dozvola u Sloveniji : aktivno poslovanje

Da bi u Sloveniji mogli podnositi zahtevo za dobijanje dozvole za boravak i rad potrebno je ispunjavanje uslova aktivnog poslovanja:

  • ulaganje 50.000 € u osnovna sredstva kompanije, kao što su kupovina imovine, automobila, opreme kompanije;
  • zaposlenje državljanina EU na šest meseci uz platu sa punim radnim vremenom;
  • promet na računu kompanije najmanje 10.000 € mesečno tokom 6 uzastopnih meseci.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Dozvola za stalni boravak u Sloveniji

Dozvola za stalni boravak u Sloveniji dobija se na osnovi pet godišnjog neprekidnog zakonitog boravka u Sloveniji na temelju dozvole za privremeni boravak. Zahtevu za stalni boravak u Sloveniji podnesete u administrativnoj jedinici u mjestu gdje imate prijavljen privremeni boravak.

Vreme boravka na temelju dozvole za privremeni boravak zbog studija i stručnog osposobljavanja u period za izdavanje dozvole za stalni boravak računa vam se samo polovično.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

 

Share this post