Popodnevni d.o.o. u Sloveniji i uslovi za otvaranje

Popodnevni d.o.o. u Sloveniji - šta podrazumeva

Popodnevni d.o.o. u Sloveniji i uslovi za otvaranje

Popodnevni d.o.o. u Sloveniji

Popodnevni d.o.o. je oblik kompanije d.o.o., gdje je partner i direktor ista osoba koja nije zaposlena u poduzeću. Popodnevni d.o.o. je stoga d.o.o., gde su partner i zastupnik ista osoba. Ova osoba je zaposlena u drugoj kompaniji na osnovu ugovora o radu, a za poduzetničku djelatnost registruje društvo sa ograničenom odgovornošću odgovornosti (d.o.o.) i posluje. Zaključuje transakcije, obavlja poslove registrovane u poduzeću, izdaje račune isl. Otvaranje kompanije u Sloveniji je idealna prilika ne samo da zapokrenete posao u Sloveniji, nego da svoje usluge pružite i širom EU. Radnike možete putem A1 obrazaca i uputiti na rad u druge države EU

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Jedno lice d.o.o. može biti popodnevni d.o.o.

To je privredno društvo, odnosno pravno lice koje ima osnivača i zastupnika u jednoj osobi. Dakle, govorimo o kompaniji d.o.o. sa jednim licem. To lice je osnivać kompanije, prokurista i u istom vremenu zaposlen je u drugoj kompaniji. Na osnovu radnog odnosa poslodavac mu uplaćuje doprinose za socijalno osiguranje. Zbog toga to lice ne naplaćuje doprinose za socijalno osiguranje u kompaniji koju je osnivao. Ne plaća čak ni paušale doprinose, kao što je slučaj sa dodatnom delatnošću ili sa popodnevnim s.p., koji trenutno plaća 77,29 € mesečni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Međutim, ako otkaže ugovor o radu ili raskida sa poslodavcem i još uvek ima otvoren popodnevni d.o.o., od momenta kad nije zaposlen više u drugoj kompaniji, treba se prija u svojoj kompaniji i početi naplaćivati doprinose za osiguranje. 

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Zapošljavanje u d.o.o. znači da popodnevni d.o.o. postaje redovni d.o.o.

Kako se poduzetnik koji je osnivač i prokurista u isto vreme prijavljuje za osiguranje u svojoj kompaniji? Poduzetnik ima u ovome slučaj dve opcije. U poduzeću se može zaposliti na osnovu ugovora o radu. U ovom slučaju se prijavi na osiguranje na osnovu 001. Na SPOT tački poduzetnik mora doneti lični dokument, podatke o popunjenom formalnom obrazovanje i ugovor o radu. Zaposleni će mesečno plaćati doprinose svojoj kompaniji po minimalnoj osnovi.

Knjigovodstvene usluge u Sloveniji

Postupak prijavljivanja za osiguranje poduzetnik može obaviti i sam putem portala SPOT i ispopunjavanja obrazac M1. Naravno da jeste to može učiniti ako ima digitalni sertifikat (Sigen-co, Halcom, Poštar’co). Ako poduzetnik nema digitalni sertifikat, može lično doći na SPOT tačku, gdje mu referent pripremi obrazac M1. Alternativno, on se može prijaviti za osiguranje i na osnovu 040. U ovom slučaju, poduzetnik je osiguran samo za puno radno vremen, ali nije zaposlen, pa takođe ne prima platu. U ovom slučaju, ima smisla dai poduzetnik sa svojom kompanijom zaključi ugovor o civilnom upravljanju sa kompanijo. U tom slučaju se poduzetnik za osiguranje sebe (kao fizičko lice) prijavi lično u Područnoj jedinici Zavoda za zdravstveno osiguranje. Mesečni doprinosi za socijalno osiguranje u ovom slučaju iznose 638,16 evra.

Privremena boravišna dozvola u Sloveniji

Postupak registracije za popodnevnu d.o.o. kompaniju

Uslov da poduzetnik može da registruje d.o.o. jeste da nije poreski dužnik da se lično pojavi u procesu registracije d.o.o. sa ličnim dokumentom i za početni kapital izdvoji najmanje 7.500,00 evra u gotovini.  Za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je potrebno:

  •  važeći lični dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
  •  budući osnivač i prokurista lično registruje poduzeće, jer potpisuje dokumenta tokom postupka poduzeća (osnivački akt, odluke i deklaracije)
  • minimalni početni kapital  7500,00 EUR. Kapital mora biti u novcu.
  • overena izjava vlasnika objekta, gde će biti poslovna adresa poduzeća, ako on nije vlasnik ili suvlasnik ste objekta na kome će biti poslovna adresa 

Za više informacija o otvaranju firme u Sloveniji posetite naš Facebook. Takođe se možete prijaviti na besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Penzija u Sloveniji/EU

Share this post