Plaće u Sloveniji – minimalna i prosječna plaća

Plaće u Sloveniji – minimalna i prosječna plaća

Plaće u Sloveniji – minimalna i prosječna plaća

Plaće u Sloveniji

Plaće u Sloveniji su uvjek aktualna tema, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Ako razmišljate o osnivanju firme u Sloveniji pozovite nas na +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na [email protected]. Naši stručnjaci u Data d.o.o. će vam pružiti kompletnu podršku za osnivanje firme – od početka realizacije vaše ideje do postizanja cilja! Na jednom mestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi sa oporezivanjem i pravnim regulativama koje se odnose na poslovanje firme u Sloveniji.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Od čega se sastoji plaća u Sloveniji

Plaće u Sloveniji se sastoje iz osnovne plaće, dela plaće za uspešnost i još nekih dodataka:

  • Osnovna plaća predstavlja fiksni deo plaće i ovisi o zahtevnosti dela radnika. U kolektovnim ugovorima mogu biti propisane minimalne osnovne plaće koje ovise o vrsti dela i obrazovanju (tkz. polazna plača).
  • Procjena radne uspješnosti zaposlenika ovisi o kvaliteti i obimu napravljenog posla. Sastavni deo plaće je također plaćanje poslovne uspješnosti, ako to nije dogovoreno u kolektivnom ugovoru ili ugovorom o radu. Dodaci za radnu uspješnost i poslovnu uspješnost su varijabilni. Dodatek za poslovnu uspješnost ovisi o uspješnosti firme kao celote, dok je visina dodatka za radnu uspješnost fiksna.
  • Plaće u Sloveniji sadrže i dodatke za posebne uslove rada koji proizilaze iz razporeda radnog vremena – za noćni rad, rad nedjeljom i rad za praznike. Također se određujuju i na osnovu posebnih opterećenja na radnom mjestu, neugodnih utjecaja okoline i opasnosti na radnom mjestu.
  • Zaposleniku pripada i dodatek za radni staž. Visina dodatka za radni staž je određena u kolektivnom ugovoru i ovisi o djelatnosti. Uglavnom iznosi 0,5 % od osnovne plaće za svaku radnu godinu staža.

Troškovi, regres, neto i bruto plaće u Sloveniji

  • Povraćaj troškova u vezi sa radom je samostalna celota i nije uključena u plaću za rad. Zato se ne uključuje u osnovicu za određivanje poreza i socijalnih doprinosa. Sukladno sa zakonom mora poslodavac zaposleniku povratiti troškove za hranu, prevoz na posao i sa posla i za službena putovanja.
  • Regres pripada svakom zaposleniku kome pripada pravo na godišnji odmor. Poslodavac je dužan isplatiti regres u visini jedne minimalne plaće. Isplaćuje se jednom godišnje, najkasnije do 1.7. tekuće godine.
  • Polazna plaća je najniži iznos plaće koji pripada zaposleniku i ovisi o njegovom obrazovanju. Visina je određena u kolektivnim ugovorima na nivoju djelatnosti.
  • Neto plaća je plaća koju zaposlenik primi na svoj transakcijski račun i ne uključuje troškove za hranu, prevoz i dodatke.
  • Osnovna bruto plaća je osnovna plaća koja je dogovorena sa ugovorom o radu bez uključenih dodataka.
  • Bruto bruto plaća predstavlja konačni trošak poslodavca i uključuje osnovnu bruto plaću kojoj se dodaju svi dodaci i socijalni doprinosi poslodavca (16,10 %) i povraćaj troškova (prevoz, hrana, dodaci idr.).

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Minimalna plaća u Sloveniji

Slovenija je minimalnu plaću uvela 1995 godine. Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad i koji je zaposlen za puno radno vrijeme. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade na teritoriji Republike Slovenije, neovisno o sjedištu poslodavca. Minimalna plača je propisana Zakonom o minimalni plaći i trenutno  iznosi 1.024,24 EUR bruto. U kolektivnim ugovorima mogu biti određeni viši iznosi minimalne plaće u Sloveniji.

Kao i prethodnih godina nastavljen je trend rasta minimalne plaće u Sloveniji (2020. godine je minimalna plaća iznosila 940,58 EUR). Savez sindikata Slovenije je mišljenja da bi sukladno sa ekonomskim oporavkom i trenutnim iznosom minimalnih životnih troškova koji je prenizak (613,41 EUR), minimalnu plaću trebalo povećati za 10,36 %. Tako bi se visina minimalne plaće u Sloveniji povećala sa 1.024,24 EUR na 1.133,35 EUR. Da bi došlo do rasta minimalne plače u 2022. godini potrebno je do kraja ove godine napraviti izračun minimalnih životnih troškova. Visina minimalne plaće u Sloveniji se sukladno sa zakonom svake godine uskladi sa rastom cena životnih potreba.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (Viber/WhatsApp)

Prosječne plaće u Sloveniji

Prosječne plaće u Sloveniji u rujnu 2021 su iznosile 1.872,92 EUR bruto i 1.210,46 EUR neto. Kad je riječ o djelatnostima prosječna bruto plaća za rujan 2021. godine je bila najviša u finasijskom i osiguravajućem sektoru i iznosila je 2.668,52 EUR. Prosječna plaća za rujan 2021. godine se je najviše smanjila u djelatnosti pružanja usluga vezanih za električnu energiju, plin i paru. Građevinski sektor bilježi veliki nalet i po zapošljavanju i po obujmu građevinskih aktivnosti i tako je prosječna bruto plaća u mjesecu rujan iznosila 1.504,63 EUR. U energetskom sektoru je iznosila 2.554,9 EUR, u obrazovnom sektoru je prosječna plaća iznosila 1.951 EUR, dok je za informacijske i komunikacijske djelatnosti iznosila 2.562,3 EUR.

U minimalno plaću se ne ubrajaja povraćaj troškova za hranu, prevoz na posao i sa posla, troškovi na službenom putovanju, kao ni drugi prihodi iz radnog odnosa (regres za godišnji odmor, otpremnine, jubilejne nagrade).

Ured za makroekonomske analize i razvoj za ovu godinu prognozira rast plaće u Sloveniji za 5,8 %.

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

Kontaktirajte nas!

Da li planirate da pokrenete biznis u EU? I potrebna vam je podrška u započinjanju tog procesa? Naši poslovni savjetnici će vam sa veseljem pomoći. Pišite im na [email protected] Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

 

Share this post