Dnevnice u Sloveniji, visina naknade

Dnevnice u Sloveniji, visina nakaze

Dnevnice u Sloveniji, visina naknade

Dnevnice u Sloveniji

Dnevnice u Sloveniji, visina naknade,  su prosječni trošak zaposlenika na putu koji isplaćuje poslovodac. Pravo na naknadu troškova već je određeno Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1) Priznavanje putnih i poslovnih troškova zaposlenih izuzetno je važno u upravljanju bilo kojom kompanijom. Visina se razlikuje uglavnom ovisno o tome, je li ruta u Sloveniji ili inozemstvu.

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

Dnevnice u Sloveniji, visina nakaze

Sve naknade troškova nastalih u obavljanju određenih poslova na službenom putu mora osigurati poslodavac. Visina dnevnice u Sloveniji ovisi o putovanju  i nočenju , ovisi i trajanje putovanja , plačanje doručka. Ako je doručak uključen ili so drugi obroci besplatni, dnevnica je niža. To je prema iznosu koji je za pojedinu podrućje ili državu utvrđen Uredbom o naknadi Troškova službenih putovanja u inozemstvo.

Izračunajte si troškove dnevnice u Sloveniji na besplatnom kalkulatorju. 

Neoporezivi iznos puta u Sloveniji

Neoprezivi iznos dnevnice za službeno putovanje v inozemstvo utvdđuje se ovisno o trajanju službenog putovanja. Prema iznosu koji je za pojedinu državu ili područje utvrđen Uredbom o naknadi Troškova službenih putovanja u inozemstvu.

  •  od 14 sati do 24 sata, naplačuje se puni dnevni iznos ( tri obroka)
  •  od 8 sati do 14 sati, naplačuje se 75% dnevnice ( dva obroka)
  •  od 6 sati do 8 sati, naplačuje se 25% dnevnice (jedna rata)

Troškovi obroka izračunavaju se od zemlje do zemlje ( broj dnevnica preko ukupnom trajanju službenog putovanja ) ako radnik posjeti nekoliko zemalja na jednom putovanju. Obroci u avionu smatraju se plačanim obrocima.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Koje troškove isplačuje poslovodac?

Visina nakaze niso jedini trošak za poslodavaca. Zaposlenik ima pravo na naknadu i ostalih troškova osim dnevnice u Sloveniji. Naknada troškova smještaja, naknadna troškova  prijevoza, naknada za parkiranje i sve ostale troškove.

Ispravno ispunjen putni nalog je uvjet za pravilno tretiranje troškova na službenom putu.

Poslodavac je dužan , pod određenim uvjetima isplatiti naknadu za minuli radni staž i jubilarnu nagradu. Isplatiti je dužan i regres za godišnji  odmor.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Prijavite se na naš besplatni webinar o otvaranju kompanije i saznajte više. Kontraktirajte naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected] Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post