Tag - Putni troškovi u Sloveniji

Putni troškovi - pooštrena kontrola FURS-a

Putni troškovi – pooštrena kontrola FURS-a

Putni troškovi za službena putovanja i putovanja na posao i sa posla tema je koju reguliše radno pravo i poresko pravo. Prema ovim zakonima, poslodavac mora obezbediti radniku nadoknadu troškova koji se odnose na rad. Pored zarada, poslodavci moraju radnicima da nadoknade troškove putovanja. Da li kao poslodavac poznajete svoje obaveze nadoknade za putne troškove? Da li vas zanima postupak [...]