Putni troškovi – pooštrena kontrola FURS-a

Putni troškovi - pooštrena kontrola FURS-a

Putni troškovi – pooštrena kontrola FURS-a

Putni troškovi za službena putovanja i putovanja na posao i sa posla tema je koju reguliše radno pravo i poresko pravo. Prema ovim zakonima, poslodavac mora obezbediti radniku nadoknadu troškova koji se odnose na rad. Pored zarada, poslodavci moraju radnicima da nadoknade troškove putovanja. Da li kao poslodavac poznajete svoje obaveze nadoknade za putne troškove?

Da li vas zanima postupak otvaranja preduzeća u Sloveniji?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Putni troškovi moraju biti pravilno dokumentovani

Putni troškovi moraju biti pravilno evidentirani. U praksi to znači da putni troškovi moraju poticati iz putnog naloga. To dokazuje službena putovanja zaposlenih i njihovo pravo na nadoknadu nastalih troškova. Po pravilu se putni troškovi nadoknađuju transferom na račun u banci. Ipak, postoje izuzeci.

Putni troškovi mogu se isplatiti zaposlenima neoporezovani

Pod pretpostavkom da preduzeće pravilno upravlja putnim troškovima i evidentira ih, može ih islatiti bez poreza. Takvi “bonusi” su, naravno, pod nadzorom FURS-a. Stoga, da bi izbegli neželjene novčane kazne, poslodavci bi trebalo da vode računa da pravilno popunjenim putnim nalozima dodaju i dokaze o obavljenim službenim potovanjima.

FURS kontroliše plaćanje putnih troškova

U slučaju da inspekcija utvrdi nepravilnosti, firma može biti kažnjena dva puta:

  • plaćanje dodatnog poreza iz dobiti,
  • naknada putnih troškova zaposlenima se prekvalifikuje u druga primanja iz radnog odnosa.

U najgorem slučaju, to znaći da će firma morati platiti dohodninu i sve ostale doprinose. Osim toga, i kamate se takođe obračunavaju. Takođe je moguće da Finansijska uprava Slovenije podnese predlog sudiji za prekršaje.

Dokazni teret je na firmi

Po pravilu, teret dokazivanja u poreskom postupku je na strani firme(poreskog obveznika). Kompanije moraju biti svesne toga i uvek biti sigurne da su njihova poslovna putovanja pravilno evidentirana i podržana dodatnim pratećim dokumentima i dokazima.

Da li vas zanima otvaranje doo firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja doo firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Podijelite ovaj post