Tag - privremena dozvola za boravak

Privremena registracija adrese u Sloveniji obaveze za strance!

Privremena registracija adrese u Sloveniji: obaveze za strance!

Registracija privremene (ili stalne) adrese je obaveza vanzemaljaca regulisana Zakonom o registraciji prebivališta (UL RS, br. 52/16, u daljem tekstu ZPPreb-1). Boravišna dozvola u Sloveniji omogućava strancima da ulaze i borave u toj zemlji. U zavisnosti od vrste izdate dozvole, stranac je dužan da ugovori privremenu adresu ili stalnu adresu. Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji? Prijavite se na naš besplatni [...]