Privremena registracija adrese u Sloveniji: obaveze za strance!

Privremena registracija adrese u Sloveniji obaveze za strance!

Privremena registracija adrese u Sloveniji: obaveze za strance!

Registracija privremene (ili stalne) adrese je obaveza vanzemaljaca regulisana Zakonom o registraciji prebivališta (UL RS, br. 52/16, u daljem tekstu ZPPreb-1). Boravišna dozvola u Sloveniji omogućava strancima da ulaze i borave u toj zemlji. U zavisnosti od vrste izdate dozvole, stranac je dužan da ugovori privremenu adresu ili stalnu adresu.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected]

Želite li da saznate više o privremenoj registraciji adresa? DATA d.o.o. vas može podržati poslovanjem u Evropi. Pored usluga registracije preduzeća, pružamo i računovodstvene usluge. Naše pravno odeljenje vas takođe podržava sa svakim aspektom zakona.

Kako DATA d.o.o. može da podrži zahtev za boravišnu dozvolu?

Državljanin koji nije iz EU može da dobije boravišnu dozvolu u Sloveniji sa pozitivno rešenim zahtevom za jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu. Građanima BiH i Srbije takođe je potrebna radna dozvola, koja se smatra saglasnošću u procesu izdavanja jedinstvene dozvole u administrativnoj jedinici.

DATA može da izvrši sve procedure vezane za dobijanje boravišne dozvole u Sloveniji. Vi, s druge strane, možete da živite u Sloveniji na osnovu ove dozvole i takođe da uđete u zemlju. Posle toga morate da registrujete svoju privremenu adresu.

Registracija privremene adrese – nije obavezna za sve

Kako je navedeno u Zakonu o registraciji prebivališta (član 10 ZPPreb-1), pojedinac koji privremeno boravi van registrovane adrese stalnog boravka duže od 90 dana mora da registruje privremenu adresu kod administrativne jedinice u roku od osam dana od dana preseljenja. To važi za građane Slovenije i strance.

Samo pojedinci koji ne borave u Republici Sloveniji zbog prirode svog posla (upućeni radnici) ne moraju da registruju privremeni boravak; lažna registracija na adresi na kojoj se osoba ne nalazi nije dozvoljena.

Ne zaboravite da produžite registraciju vašog privremenog boravka pre nego što istekne!

Privremena adresa je prebivalište gde pojedinac privremeno boravi iz radnih, školskih ili drugih razloga. Ukoliko stranac ima važeću privremenu boravišnu dozvolu, potvrdu o upisu u prebivalište ili dugoročnu vizu (dokument koji dokazuje zakonitost vašeg privremenog boravka), mora da registruje takav vid boravka na adresi na kojoj privremeno boravi u roku od osam dana.

Registracija privremene adrese važi najviše dve godine ili za period boravišne dozvole ukoliko je kraća od dve godine. Pojedinac je dužan da produži svoj privremeni boravak pre otkaza, ako namerava da nastavi da privremeno boravi na adresi nakon isteka roka.

Ukoliko pojedinac kome je izdata boravišna i radna dozvola u Sloveniji na osnovu zaposlenja prerano ukine radnu dozvolu, raskida se i osnov za prebivalište. Čak i u ovom slučaju, možete se obratiti našim stručnjacima koji će vas posavetovati.

Registracija privremenog boravka kao i stalnog boravka sada je takođe moguća putem e-maila

Sa Uredbo o privremenim merama za smanjenje rizika od zaraze i sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 u administrativnim pitanjima (Službeni glasnik Republike Slovenije br. 183/2020) od 11. decembra 2020. godine, došlo je do nekih promena u vezi fizičkog kontakta sa kupcima i administrativnim jedinicama koje rade privremene registracije adresa. To znači da je moguće podneti prijave elektronskim putem čak i bez kvalifikovanog elektronskog potpisa. To ne utiče na obavezu stranca da registruje svoje prebivalište. Ali to utiče na činjenicu da on može da obavi registraciju samo elektronskim putem.

U preduzeću DATA d.o.o. naše pravno odeljenje redovno prati sve aktuelne promene. Tako da nas možete kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima i rado ćemo vam pomoći oko samih procedura.

Otvarate firmu u Sloveniji? Do kraja decembra nudimo vam 15% popust na DATA usluge!

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected] Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

 

 

 

Share this post