Tag - montaža proizvoda

Montaža proizvoda u EU sa registracijom firme u Sloveniji

Montaža proizvoda u EU- koje su mogućnosti za strane firme? Montaža proizvoda je za strane firme, iz zemalja nečlanica EU, moguća na tri načine. Prva mogućnost je prijava kratkotrajnih usluga izvođaća iz zemalja nečlanica EU. Druga mogućnost je izvođenje usluga i radova do 3 mesece u kalendarskoj godini. Treća mogućnost je izvođenje radova do 1 godinu ako u Sloveniji otvorite...