Montaža proizvoda u EU sa registracijom firme u Sloveniji

montaža proizvoda

Montaža proizvoda u EU sa registracijom firme u Sloveniji

Montaža proizvoda u EU- koje su mogućnosti za strane firme?

Montaža proizvoda je za strane firme, iz zemalja nečlanica EU, moguća na tri načine. Prva mogućnost je prijava kratkotrajnih usluga izvođaća iz zemalja nečlanica EU. Druga mogućnost je izvođenje usluga i radova do 3 mesece u kalendarskoj godini. Treća mogućnost je izvođenje radova do 1 godinu ako u Sloveniji otvorite kapitalsko povezano lice. To je obično ćerka firma ili filijala.

Montaža proizvoda do 14 dana u Sloveniji

Montaža proizvoda je moguća samo na osnovi jednostavne prijave koju se izvrši najkasnije dan pre početka montaže. Sa tom prijavom mogu zaposleni u stranoj firmi izvoditi radove neprekidno najviše 14 dana te u skupnom trajanju 90 dana u kalendarskoj godini. To nije dozvola za boravak i montaža proizvoda je moguća ako se radnik sme nalaziti u schengen prostoru na osnovi svog pasoša.

Montaža proizvoda u Sloveniji do 3 mesece

Montaža proizvoda je moguća do 3 mesece u kalendarskoj godini sa stranim radnicima bez otvaranja firme. Takođe mogu produžiti za najviše 1 mjesec dana ako izvođać dokaže da se usluge nisu mogle izvršiti na vrijeme zbog objektivnih razloga. Takav razlog je viša sila, kašnjenje sa izvođenjem radova, koje su vezane na radove određene u ugovoru,.. Uslov za dobijanje radnih dozvola na Zavodu za zapošljavanje je da su radnici zadnjih 9 meseci zaposleni u matičnoj firmi. Naša pravna služba savetovaće vam o uslovima, a za vas ćemo spremiti i svu potrebnu dokumentaciju i voditi postupak.

Montaža proizvoda u Sloveniji do 1 godinu

Strane firme koje otvore u Sloveniji ćerku firmu ili filijalu mogu za tri kategorije stranaca zatražiti dozvolu do jednu godinu. Prva varianta je za stranca na vodstvenom položaju u firmi u Sloveniji. Druga varianta je za stranca s najmanje srednjom školom i posebnim znanjima za preduzeće. Treća je za stranca sa završenim fakultetom koji je premešten za namjere stručnog razvoja poslovnih tehnika.  Uslov u prvom i drugom slučaju je da je stranac 9 meseci zaposlen u matičnom preduzeću,  u trećem slučaju 6 meseci.

Montaža proizvoda u drugim zemljama članicama EU

Ako želite vršiti montažu u drugim zemljama EU preko Slovenije, morate otvoriti firmu u Sloveniji.  Mi vam možemo ponuditi poslovnu adresu i knjigovodske usluge.

Vaše radnike možete zaposliti u slovenačku firmu i posle 30 dana prijave u osiguranje uputite jih na rad u drugu zemlju EU.

Uslov za dobijanje radnih dozvola:

  • morate obaviti prijavu slobodnog radnog mjesta i na osnovi prijave dobiti odgovor da nema slovenskih bezposlenih kandidata, koji ispunjavaju uslove navedene u prijavi
  • da imate zadnjih 6 mjeseci najmanje 1 zaposlenu osobu za puno radno vrijeme ili
  • da imate 10.000 eur prihoda mjesečno svaki mjesec u zadnjih 6 mjeseci
  • ili ako firma još nije registrovana 6 mjeseci da ste obavili investiciju u vrijednosti 50.000 eur u materialna sredstva, koja su vam potrebna za obavljanje djelatnosti

Naši savetnici s područja radnog, privrednog i migracijskog prava savetovaće vam o uslovima zapošljavanja u Sloveniji.

Ako vas interesuje montaža proizvoda u EU , prosledite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post