Tag - dozvola za rad

Kako do dozvole za boravak i rad u Sloveniji?

Najčešći način dobijanja dozvole za boravak i rad je na osnovi otvaranja firme u Sloveniji ili preko poslodavca koji se je odlučio zaposliti stranog državljana na određeno radno mjesto. Sa slovenskom radnom dozvolom na osnovi firme možete sklopiti ugovor o saradnji, također možete poslovati u drugim zemljama članicama EU. Strani zastupnik može podnijeti zahtijev za dozvolu za boravak i rad ako...

Zatražite radnu dozvolu pre zaoštrenja zakona

S 1.9.2015 stupiti će na snagu novi Zakon o radu i zapošljavanju stranaca, koji će u jednom pojednostaviti postupak dobijanja dozvole za rad i boravak stranaca i zaostriti uslove za dobijanje radne dozvole. Sa novim zakonom između ostalog mijenjaju se uslovi za dobijanje radne dozvole za stranog zastupnika. Na osnovi trenutnog zakona možete podnijeti zahtijev i zatražiti radnu dozvolu za...

Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine?

Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine? Ličnu radnu dozvolu za tri godine može da zatraži stranac koji je: uži član porodice slovenskog državljanina koji ima važeću dozvolu za privremeni boravak zbog spajanja porodice, uži član porodice stranca s ličnom radnom dozvolom na neodređeno vrijeme koji ima važeću dozvolu za privremeni boravak zbog spajanja porodice i prije toga je...

Ukidanje radne dozvole za većinskog vlasnika firme

Ministarstvo za rad Republike Slovenije je 20.2.2015 donijela odluku o ukidanju radne dozvole za većinskog vlasnika firme bez kontrole tržišta rada. Zakon o promjeni stupio je na snagu slijedećeg dana, to je 21.2.2015. Većinski vlasnici firme se po novom zapošljavaju pod istim uvijetima kao ostali stranci, koji nisu većinski vlasnici firme ili uopšte nisu vlasnici, to je sa kontrolom tržišta...

Izmjena Zakona o strancima u Sloveniji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koje su pojednostavile postupke za dobijanje dozvole za boravak i rad stranaca u Sloveniji, stupiti će na snagu 1. 1. 2015. Najvažnija novost Zakona o strancima je uvođenje jedinstvene dozvole, odnosno načela "sve na jednom mjestu" za sve strance koji podnesu molbu za izdavanje jedinstvene dozvole zbog razloga zaposlenja ili rada. Načelo „sve...

Rad u inostranstvu

Slovenija i EU vam nudi mnogo prilika da proširite svoj rad u inostranstvu. Na europskom tržištu se svakodnevno objavljuje dosta zahtjeva za rad u državama članicama EU. Sve više firmi odluči se, da svoje zaposlene šalju na rad u druge države članice EU zbog boljih zarada. S obzirom da je Slovenija dio Europske unije, radnici zaposleni u slovenskim firmama mogu se...