Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine?

Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine?

Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine?

Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine?

Ličnu radnu dozvolu za tri godine može da zatraži stranac koji je:

 • uži član porodice slovenskog državljanina koji ima važeću dozvolu za privremeni boravak zbog spajanja porodice,
 • uži član porodice stranca s ličnom radnom dozvolom na neodređeno vrijeme koji ima važeću dozvolu za privremeni boravak zbog spajanja porodice i prije toga je najmanje dvije godine već živio u Republici Sloveniji na temelju dozvole za privremeni boravak,
 • slovenski iseljenik ili njegov potomak do trećeg koljena u ravnoj liniji koji nema slovensko državljanstvo,
 • samozaposleni stranac koji je u Republici Sloveniji dvije godine neprekidno samozaposlen i upisan je u poslovni registar,
 • stranac s najmanje stručnom naobrazbom koji je zadnje dvije godine prije podnošenja zahtjeva neprekidno zaposlen kod istog poslodavca ili njegovog pravnog sljednika,
 • radni migrant koji je zadnje dvije godine prije podnošenja zahtjeva neprekidno zaposlen kod istog poslodavca ili njegovog pravnog sljednika,
 • stranac koji je zadnju godinu školovanja završio u Republici Sloveniji i dobio najmanje visokoškolsku naobrazbu te je u roku od godine dana od dobivene titule našao poslodavca ili se samozaposlio,
 • stranac koji je u Sloveniji završio program istraživačkog rada i u roku od godine dana našao si poslodavca ili se samozaposlio,
 • uži član porodice stranca iz prethodne točke,
 • uži član porodice stranca sa statusom istraživača,
 • dobio supsidijarnu zaštitu.

Ličnu radnu dozvolu s važenjem od tri godine strancu se može ponovo izdati za jednaki period ako su ispunjeni jednaki uslovi kao kod prvog zahtjeva ili drugi zakonom određeni uslovi.

Ako imate pitanje pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530. Pratite nas i na našoj Facebook stranici.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *