Najprikladniji oblici poslovanja sa firmom u Sloveniji

Najprikladniji oblici poslovanja sa firmom u Sloveniji

Najprikladniji oblici poslovanja sa firmom u Sloveniji

Najprikladniji oblici poslovanja sa firmom u Sloveniji

Ukoliko ste se odlučili za otvaranje firme u Sloveniji prvo morate odlučiti koji oblik firme uspostaviti: društvo sa ograničenom odgovornošću, kćerku firmu, predstavništvo (filijalu) ili samostalni preduzetnik pojedinac?

Najčešći oblik je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Za otvaranje firme tipa d.o.o. zahteva se osnivački kapital u minimalnom iznosu 7.500 eur. Kapital nakon registracije d.o.o. koristite za poslovanje firme.

Ako već imate firmu i želite proširiti poslovanje u EU možete otvoriti kćerku firmu ili predstavništvo (filijalu). Vlasnik kćerke firme je vaša matična firma, znači pravno lice je osnivač  d.o.o. u Sloveniji i za registraciju kćerke firme takođe se zahteva minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 eur kojeg koristite za poslovanje. Ako planirate obavljati istu djelatnost u Sloveniji sa kojom se bavi i vaša matična firma, možete otvoriti predstavništvo ( filijalu). Predstavništvo u Sloveniji imenujemo podružnica, to je vrsta poslovne jedinice vaše matične firme. Nije pravni oblik kao društvo sa ograničenom odgovornošću i možete registrovati samo djelatnosti koje su registrovane u matičnom preduzeću. Za otvaranje predstavništva nije vam potreban početni kapital a za poslovanje predstavništva odgovara matična firma.

Treća mogućnost je postati samostalni preduzetnik pojedinac. To je je fizičko lice koje samostalno i pod svojim imenom obavlja dopuštene registrovane djelatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju u cilju postizanja dobiti. Ako ste državljanin države koja nije članica Evropske unije i nemate najmnaje 1 godinu boravka u Sloveniji, ne možete postati samostalni preduzetnik. Uslov za registraciju samostalnog preduzetnika je dozvola za boravak i rad na osnovi samozapošljavanja, a uslov za dobijanje te vrste radne dozvole je 1 godina neprekidnog boravka u Sloveniji

Odlučili ste se za otvaranje firme tipa društvo sa ograničenom odgovornošću, koji je vaš slijedeći korak?

Otvaranje firme ( d.o.o.) na točki VEM

Za otvaranje firme tipa d.o.o. stranim preduzetnicima treba slovenački poreski broj i sertifikat o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Sertifikat o nekažnjavnju treba samo osnivačima – fizičkim licima.

Dokumenti potrebni za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice koje je vlasnik i/ili zastupnik preduzeća:

  • kopija pasoša i informacija o adresi stalnog boravka,
  • potvrda o poresko rezidenstvu iz države gde je ovlašteno lice poreski obaveznik.

Nakon što ste stekli slovenački poreski broj, možete za firmu izvršiti postupak rezervacije imena firme. Uz to ne zaboravite, da mora vaše preduzeće obavezno imati sedište i poslovnu adresu – morate predložiti overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese vaše firme.

Sam postupak registracije preduzeća na točki VEM je besplatan

Konsultant na točki VEM će zajedno sa vama sprovesti postupak registracije i ispuniti sve dokumente, vlasnici i/ili zastupnici jih dobiju u pregled i potpis. U samom postupku otvaranja firme (d.o.o.) moraju biti prisutni svi osnivači i zastupnici buduće firme. Uz postupak moraju svi imati pripremljen slovenački poreski broj i podatke buduće firme (naziv i poslovna adresa, djelatnosti, informacije i dokumente budućih osnivača i/ili zastupnika). Na osnovi svih navedenih informacija i dokumenata poslovni konsultant na točki VEM pripremi osnivački akt gde je potrebno navesti iznos osnovnog kapitala preduzeća (d.o.o.)

Postupak otvaranja firme obavi se u toku jednog sata. Istog dana možete otvoriti bankovni račun firme na kojeg ćete položiti osnovni kapital u iznosu 7.500 eura – to je minimalni osnovni kapital za otvaranje firme tipa d.o.o. u Sloveniji. Za potrebe otvaranja firme morate dostaviti potvrdu o depozitu kapitala konsultantu na točku VEM. Naš konsultant na točki VEM će odmah podneti zahtev za upis registracije d.o.o. u sudski registar.

Firma je osnovana sa odlukom suda, koju primite na poslovnu adresu firme a konsultant na točki VEM prosledi vam odluku o registraciji firme na vašu e-mail adresu.

Nakon otvaranja firme želite postizati radnu dozvolu u Sloveniji?

Ako ste državljanin države koja nije članica EU i želite boraviti i raditi u Sloveniji i poslovati u EU morate podnijeti zahtjev za radnu dozvolu u Sloveniji.

Nemojte misliti da sa otvaranjem firme u Sloveniji automatski dobijate radnu dozvolu. Morate ispuniti određene uslove za rad u skladu sa Zakonom o radu i zapošljavanju stranaca u Sloveniji.

U d.o.o.-ju sa manje od 10 zaposlenih imate pravo postizati 1 radnu dozvolu za stranog zastupnika (direktora, prokurista), a sve ostale sa kontrolom tržišta rada za određeno radno mjesto.

Više informacija o radnim dozvolama

Firma u Sloveniji – kako vam možemo mi pomoći u samom procesu?

Mi vam možemo ponuditi kompletnu podršku i savetovanje o oblicima poslovanja u Sloveniji, u samom procesu registracije firme u Sloveniji, dobijanju radnih i boravišnih dozvola, poslovnu adresu, računovodstvo, poresko i računovodsko savetovanje, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i ostalu podršku u poslovanju.

Pišite nam na e-mail data@data.si, nazovite nas na telefonski broj 00 386 1 6001 537 ili na Viber 00 386 30 640 995.

Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *