Rad i poslovanje stranih državljana u Sloveniji

Ako ste u fazi otvaranja preduzeća u Sloveniji i započinjete aktivno poslovati i u te svrhe zatražiti dozvolu za boravak stranog zastupnika, zapošljavati radnike – strane državljane i izvoditi usluge i radove na teritoriju Republike Slovenije s svojim zaposlenima preporučujemo vam da si pročitate uslove za rad i zapošljavanje a uz to proslijedite upit našim pravnim savjetnicima s područja radnog i migracijskog prava koji će vam brzo odgovoriti na sva vaša pitanja i korektno savjetovati.

Uslovi za dobijanje jedinstvene dozvole za boravak i rad stranih zastupnika

Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije (RS) mora dati svoju saglasnost za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad.

Uslovi za dobijanje saglasnosti Zavoda za zapošljavanje RS su sledeći:

Besplatno se posavetujte sa nama.

Telefon: +386 1 6001 542
Viber: +386 30 640 995
data@data.si

Danijela Mitrović

Danijela Mitrovićsavetnik stranim klijentima - Data

Poslodavac mora dokazati, da aktivno posluje, što znači:

  • da ima u zadnjih 6 meseci pre podnošenja zahteva za boravak i rad jednu osobu zaposlenu za puno radno vrijeme ili
  • da je imao u svakom od zadnjih 6 meseci prihode u iznosu 10.000 eura na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji i
  • da je poslodavac za prihode iz radnog odnosa za zadnjih 6 meseci pred mesecem podnošenja zahteva ili za vreme poslovanja, ako je to kraće od 6 mjeseci, predložio poreski odbitak za prihode iz radnog odnosa, odnosno platne liste, ako je zapošljavao radnike, i na dan podnošenja zahteva za boravak i rad nema neplaćenih poreskih obaveza.

* U slučaju poslodavaca, koji su registrovani manje od 6 mjeseci, uslov iz gore navedenih alineja smatra se ispunjen, ako je poslodavac pre podnošenja zahteva za boravak i rad obavio investiciju u iznosu najmanje 50.000 eura u delatnost u okviru koje će stranac obavljati rad.

Prvi kontakt s novim okruženjem je veoma važan – mi se pobrinemo da je to ugodno iskustvo i  klijent nas može kontaktirati u bilo kojoj situaciji.

Aleksandra Đurđević

Aleksandra Đurđevićmenedžer stranih klijenata - Data

Prijava kratkotrajnog rada zastupnika

Stranac, koji je u skladu sa zakonom upisan u sudski registar Republike Slovenije kao zastupnik pravne osobe, može zastupati pravnu osobu na osnovi prijave rada zastupnika.
Stranac – zastupnik pravne osobe – mora početak rada prijaviti Zavodu za zapošljavanje RS pre samog početka obavljanja rada i na osnovi potvrde o obavljenoj prijavi može obavljati rad zastupnika do 90 dana u kalendarskoj godini.

Bosna i HercegovinaUslovi za zapošljavanje bosanskih državljana
s kontrolom tržišta rada na određeno radno mjesto

Bosanski državljani još uvijek se zapošljavaju s kontrolom tržišta rada na određeno radno mjesto  po važećem Sporazumu između Slovenije i Bosne I Hercegovine i za njih mora slovenski poslodavac najprije podnijeti zahtjev za radnu dozvolu na Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije i na osnovi radne dozvole može bosanski državljan podnijeti zahtjev za dozvolu za boravak.

Slovenački poslodavac, koji želi na određeno radno mesto zapošljavati bosanske državljane mora ispunjavati iste uslove kao za dobijanje dozvole za boravak I rad stranog zastupnika a uz to još dodatan uslov:

  • dokazati da u evidenci besposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije nema adekvatnih besposlenih osoba

Državljan Bosne i Hercegovine koji se želi zaposliti na određeno radno mjesto u slovenačkom preduzeću mora biti prijavljen najmanje mjesec dana u evidenci besposlenih na birou rada u Bosni i Hercegovini.

Pitate se kako sa svojim preduzećem izvoditi radove na teritoriju Republike Slovenije i koji su uvijeti za zapošljavanje stranih državljana u slovenskom preduzeću?

Mi imamo odgovore na sva vaša pitanja o uslovima rada i zapošljavanja stranaca, zato nam pišite na data@data.si ili nas nazovite na +386 1 6001 542.

Zapošljavanje stranaca sa visokoškolskim obrazovanjem

Ako slovenački poslodavac želi zaposliti stranca sa visokoškolskim obrazovanjem nije mu potrebno dokazati da aktivno posluje i takođe mu nije potrebno obaviti investicije u vrednosti 50.000 eura. Poslodavac mora samo dobiti odgovor Zavoda za zapošljavanje RS, da u evidenci besposlenih osoba nema adekvatnih besposlenih osoba.

Plava karta EU

Ako slovenački poslodavac želi zaposliti stranca sa visokoškolskim obrazovanjem i za njega dobiti plavu kartu EU, nije mu potrebno dokazati da aktivno posluje i takođe mu nije potrebno obaviti investicije u vrijednosti 50.000 eura, ali mora ispunjavati sledeće uslove:

  • dokazati da u evidenci besposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije nema adekvatnih besposlenih osoba,
  • sa strancem potpisati ugovor o radu na najmanje godinu dana, a sa kojom strancu obezbedi platu u višini 1,5 prosečnu bruto platu u Republici Sloveniji, koja se izračuna na osnovi prosečne mesečne bruto plate u Republici Sloveniji, poslednji put objavljenoj u Službenom glasniku Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije).

*Strancu sa plavom kartom EU nije potrebno ispuniti uslov jedne godine legalnog boravka u Republici Sloveniji, da bi ostvario pravo na spajanje porodice, sa procesom spajanja porodice može početi odmah nakon dobijanja svojeg boravka.

Izvođenje radova I usluga na teriroriju Republike Slovenije

Strana preduzeća iz Bosne i Hercegovine mogu s svojim zaposlenima (ako su zaposleni najmanje 9 mjeseci) izvoditi radove i usluge na teritoriju Republike Slovenije neovisno od toga da li su tržno prisutni ali ne više od 3 mjesece u kalendarskoj godini i mogu produžiti za najviše 1 mjesec dana  ako izvođać i naručnik dokažu da se usluge nisu mogle izvršiti na vrijeme zbog objektivnih razloga (viša sila, kašnjenje sa izvođenjem radova / usluga, koje su vezane na radove /usluge određene u ugovoru).

Strana preduzeća koja imaju u Sloveniji  podružnicu ili društvo s ograničenom odgovornošću mogu za tri ispod navedene kategorije stranaca zatražiti jedinstvenu dozvolu za prekogranično obavljanje usluga i radova do jednu godinu (kretanje među kapitalsko povezanih lica):

  1. za stranca na vodstvenom položaju u kapitalsko povezanom preduzeću u Sloveniji ako je stranac zaposlen u matičnom preduzeću najmanje 9 mjeseci,
  2. za stranca s završenom najmanje srednjom stručnom školom i posebnim znanjima bitnim na području djelatnosti preduzeća u kojeg je upućen i ako je stranac zaposlen u matičnom preduzeću najmanje 9 mjeseci,
  3. za stranca s najmanje visokoškolskim obrazovanjem koji je premešten za namjere stručnog razvoja i usposabljanja poslovnih tehnika ili metoda i ako je zaposlen u matičnom preduzeću bez prekida najmanje 6 mjeseci.

Data d. o. o. nudi vam kompletnu podršku u postupku registracije preduzeća u Sloveniji i procesu zapošljavanja i izvođenja radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije.

Za dodatne informacije i pitanja pišite na e-mail data@data.si ili nazovite na telefonski broj +386 1 6001 542.