Koliko delatnosti može obavljati d.o.o. u Sloveniji?

Koliko delatnosti može obavljati d.o.o. u Sloveniji?

Koliko delatnosti može obavljati d.o.o. u Sloveniji?

Preduzetnici često postave pitanje koliko delatnosti mogu registrovati u društvo sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji i da li mogu obavljati više od jednu delatnost i na koji način.

Zakon o privrednim društvima definiše da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom. A firma može obavljati i sve druge delatnosti koje su određene osnivačkim aktom.

Šta ovo znači? Koliko delatnosti možete registrovati?

Prvi akt koji društvo donosi prilikom osnivanja jeste osnivački akt. Odluka o osnivanju (ukoliko postoji samo jedan osnivač) ili društveni ugovor (za dva ili više osnivača). Njime se društvo osniva, i tom prilikom definišu se sve bitne karakteristike društva. Njegovo ime, pravna forma, sedište, osnivači i naravno delatnost. Koliko delatosti čete izabrati odlučit čete sami uz našu pomoč. U osnivačkom aktu obavezno se određuje pretežna delatnost. Ona radi koje se društvo osniva i od koje se očekuje da donese najviše zarade. Pored nje, u osnivačkom aktu moraju biti navedene i druge delatnosti kojima će se društvo baviti. Društvo sa ograničenom odgovornošću može da obavlja sve delatnosti determinirane u osnivačkom aktu ili društvenom ugovoru I ako ispunjava uslove za obavljanje delatnosti ako ti postoje.

Delatnost društva može se promeniti tokom poslovanja. Ovo se uređuje donošenjem nove odluke skupštine društva. Ukoliko neka od sporednih delatnosti vremenom postane dominantna, društvo treba da izvrši izmenu osnivačkog akta. Koliko delatnosti čete izabrati je vaša odluka.

Otvorite d.o.o. u Sloveniji uz našu pomoć

Ako o ovom trenutku razmišljate o otvaranju d.o.o. u Sloveniji, apelujemo da jednostavno otvorite firmu na tački VEM. Naša firma je prva u Sloveniji, koja je od Ministarstva za privredu dobila licencu za otvaranje firmi u Sloveniji. Za otvaranje firme tipa društvo sa ograničenom odgovornošću  u Sloveniji za strane građane ne postoji ograničenja. Što znači, da svako fizičko lice ili pravno lice ima pravo u Sloveniji otvoriti firmu tipa d.o.o., filijalu ili drugu vrstu predstavništva. Mi čemo vam pomoči koliko delatnosti možete izabrati za vašu firmu.

Nudimo vam kompletnu podršku u otvaranju firme u Sloveniji, dobijanju radnih i boravišnih dozvolah, poslovnu adresu, računovodstvo, poresko i računovodsko savetovanje, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i ostalu podršku u poslovanju.

Pišite nam na e-mail [email protected], nazovite nas na telefonski broj 00 386 1 6001 537 ili na Viber 00 386 30 640 995. Pratite nas in na našoj Facebook stranici.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *