Jubilarne nagrade u Sloveniji/EU: kada, kome i koliko?

Jubilarne nagrade u SlovenijiEU kada, kome i koliko

Jubilarne nagrade u Sloveniji/EU: kada, kome i koliko?

Jubilarne nagrade nisu regulisane Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1), već pojedinačnim kolektivnim ugovorima koji obavezuju poslodavce. Kada ste dužni da platite jubilarnu nagradu?

Da li vas zanima koji kolektivni ugovor obavezuje vašeg poslodavca i na koju jubilarnu nagradu imate pravo? Obratite se našem pravnom odeljenju i rado ćemo vam ponuditi odgovor na vaše pitanje. Možete se obratiti našim iskusnim pravnicima putem e-pošte [email protected].

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected]

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlaštena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Šta je jubilarna nagrada?

Jubilarne nagrade su pravo zaposlenog kome pripada na osnovu kolektivnog ugovora koji obavezuje poslodavca, internog akta poslodavca ili na osnovu ugovora o radu. Ako nijedan od navedenih akata ne reguliše pravo na isplatu jubilarne nagrade, zaposleni na nju nema pravo.

Kada zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu?

Najvažnije je razlikovati da li zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu na osnovu ukupnog staža ili ukupnog staža kod poslednjeg poslodavca. Pojedini kolektivni ugovori vezuju pravo na isplatu jubilarne nagrade za pisani predlog koji je podneo sindikat. Većina kolektivnih ugovora predviđa da se jubilarni bonus zaposlenom isplaćuje po isplati zarade u narednom mesecu, nakon ispunjenja uslova za isplatu jubilarnog bonusa. Pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu takođe je primenljivo ako su ispunjeni uslovi, naime primenjuje se rok zastarevanja od 5 godina!

KOLEKTIVNI UGOVOR 10 let 20 let 30 let 40 let
Kolektivni ugovor za građevinsko delatnost 460,00 € 689,00 € 919,00 € 919,00 €
Kolektivni ugovor za metalnu industrijo* 535,92 € 803,88 € 1.071,84 € 1.339,80 €
Kolektivni ugovor za osiguranje Slovenije 362,53 € 543,79 € 725,06 € 725,06 €
Kolektivni ugovor za delatnost obrazovanja v Republiki Sloveniji 50 % povprečne mesečne plače v RS za zadnje 3 mesece pred izplačilom 75 % povprečne mesečne plače v RS za zadnje 3 mesece pred izplačilom 100 % povprečne mesečne plače v RS za zadnje 3 mesece pred izplačilom
Kolektivni ugovor za tekstilnu, odevnu delatnost i delatnost kožnih proizvoda i prerade kože u Sloveniji 368,00 € 551,00 € 735,00 € 735,00 €

Poreski aspekt isplate jubilarne nagrade

Uredbom o poreskom tretmanu naknada troškova i ostalih prihoda iz radnog odnosa utvrđeni su pojedinačni iznosi do kojih iznos isplaćene jubilarne nagrade nije uračunat u poresku osnovicu:

  • 460 evra za 10 godina radnog staža,
  • 689 evra za 20 godina radnog staža,
  • 919 evra za 30 godina radnog staža,
  • 919 evra za 40 godina radnog staža.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected] Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Share this post