Go to Top

ZPIZ aplikacija za M4 obrazce

Aplikacija je namenjena za posredovanje podatkov o plačah oziroma osnovah nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih na elektronskih obrazcih M-4. Podatki se uporabljajo za priznanje in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Aplikacija, preko katere se posredujejo podatki na obrazcu M-4, je dostopna preko spletne strani Zavoda.

Spletna aplikacija M-4 podpira elektronsko zbiranje podatkov na obrazcih M-4 na dva načina:

    • ‰ vnos in urejanje podatkov na obrazcih M-4 z uporabo spletne aplikacije:
    • ‰ uvoz predpripravljene datoteke s paketom obrazcev M-4 v spletno aplikacijo

Dajalec podatkov je fizična ali pravna oseba, ki je vodena v evidenci Zavoda kot zavezanec za posredovanje podatkov o plačah in nadomestilih plače ter o vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja na obrazcu M-4 za zavarovance zavarovane pod eno ali več registrskimi številkami zavezancev.

Za vstop v aplikacijo lahko dostopate tukaj. Potrebna je predhodna registracija.

Pogosta vprašanja

Vir: ZPIZ