Go to Top

Upokojenci in podjetje?

Kratek odgovor je ‘ne’. Ima pa nekaj drugačnih možnosti:

Upokojenec je lahko ustanovitelj, ne more pa biti direktor. Upokojenec, ki prejema pokojnino ne sme delati in ‘odžirati’ delovna mesta (kakor si to seveda predstavlja država).

Če želi ustanoviti s.p.

Upokojenec  lahko ustanovi podjetje, vendar mora še isti dan v njem tudi nekoga redno zaposliti.

Kako naj torej upokojenec dela, če želi?

Upokojenec lahko dela prek podjemne pogodbe. Vendar pa! Preko podjemne pogodbe lahko opravlja le tista dela v podjetju, v katerem dela nimajo elementov delovnega razmerja (to pomeni: da gre za delo, ki se ga ne more pripisati nobenemu obstoječemu delovnemu mestu v podjetju).

Tako lahko odvetnik s podjemno pogodbo zaposli snažilko, če delovnega mesta nima sistemiziranega v svoji odvetniški pisarni.

Vir: Data d.o.o.