Go to Top

Archives

Tag Archives: globalizacija

Globalizacija vpliva tudi na organiziranost podjetij

Globalizacijo lahko razumemo kot proces, ki zaradi razvoja transportnih poti in telekomunikacijskih tehnologij povezuje celine sveta in katerega posledica je nezadržna rast trgovanja in mobilnosti med državami. Predvsem ekonomska globalizacija pa vpliva tudi na organiziranost podjetij. V letu 2015 so štirje od desetih Slovencev, ki delajo v podjetju, ki se povezuje v skupino podjetij, delali v mednarodnem podjetju pod nadzorom tuje pravne enote. Podjetja iz sosednjih držav so bila lastniki Nadaljuj z branjem

Mednarodni izzivi 2017-2018: podpora slovenskih podjetij pri vključevanju v “globalne verige”

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju s partnerji pripravilo dokument Mednarodni izzivi 2017-2018, v katerem navajajo ukrepe, s katerimi želijo “nuditi ustrezno podporo slovenskim podjetjem pri njihovi intenzivnejši internacionalizaciji, vključevanju v globalne verige vrednosti ter zagotoviti ustrezen pristop pri privabljanju tujih neposrednih investicij”. Internacionalizacija prinaša nove izzive podjetjem, ki se morajo hitro odzvati na novosti in spremembe, prav tako pa to izziv predstavlja tudi kreatorjem politik Nadaljuj z branjem

Kakšno pa je vaše razmerje med delom in zasebnim življenjem?

V svetu, ki je vse bolj povezan in hiter, nas ne preseneča dejstvo, da razmerje med delom in zasebnim življenjem skorajda ne obstaja več oziroma je združeno v eno. Gre za trend, ki se je pojavil z nastankom moderne družbe in v želji po uspehu. Moderna tehnologija, telefoni, dosegljivost 24 ur na dan. Kljub temu, da gre za svetovni pojav, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ugotavlja, da so Nadaljuj z branjem