Go to Top

Archives

Tag Archives: borzno posredovanje

Poznate pogoje za borzno posredovanje?

Tudi za borzno posredovanje oziroma opravljanje dejavnosti borznega posredovanja mora imeti ponudnik ustrezno urejeno podjetje ali dejavnost – ali, povedano drugače, ne more kar vsak opravljati dejavnosti borznega posredovanja. Borzno posredovanje: Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom Borzno posredovanje štejemo pod dejavnost Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (K66.120) po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008. Pod to dejavnost štejemo trgovanje na finančnih trgih za tuj račun, Nadaljuj z branjem