Go to Top

Strošek plače zaposlenega – ni zanemarljiv!

Podjetniki začetniki se v svoji rasti prej ali slej srečajo s prvo zaposlitvijo sodelavcev, zaposlenih, kar močno spremeni organizacijo in tempo podjetja samega.

Podjetniki se morajo zavedati, da z zaposlitvijo nastanejo določene obveznosti in tudi nove finančne bremenitve za podjetje. Poleg ureditve vseh kadrovsko-delovno-pravnih formalnosti je dobro, da si podjetnik okvirno izračuna strošek novega zaposlenega, ker bo posledično to pomenilo, da je potrebno skladno s tem tudi povečati prodajo, seveda, da ne bi prišlo do ustvarjanja izgube pri poslovanju.

Primeri izračunov plač za nekaj bruto osnov:

(vsi zneski so v EUR)bruto38,20%
prisp.(I&II)
(brez oseb.olajš.)
akont.dohod.
neto plačaprevoz in prehrana
povpreč.dodatki
skupaj dobi zaposl.strošek podjetjadržava dobi
minimalna plača763,06291,4910,13584,29135,00719,291.020,91301,62
najnižja pokojn.osnova851,07325,1148,49614,49135,00749,491.123,09373,60
povprečna plača RS1.535,11586,41178,641.017,21135,001.152,211.917,26765,05

Strošek plače zaposlenega – ni zanemarljiv!

Seveda ob tem ne gre pozabiti na predpisan strošek regresa za letni dopust, ki znaša minimalno 763,06 €.

Kakor je razvidno iz zgornje tabele je očitno, da višje so plače večji strošek to pomeni za podjetje tudi v smislu % koliko dobi zaposleni in koliko dobi država.

Priporočamo, da se o vseh zakonsko predpisanih pogojih in določbah, kot tudi dogovorjenih s pogodbo o zaposlitvi, dogovorite z zaposlenim pred sklenitvijo, da v kasnejšem obdobju ne prihaja do nepotrebnih nesporazumov.

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.