Go to Top

Spremembe pri DDV v veljavi od 26.05.2012

V petek, 25.05.2012 je bila v Uradnem listu objavljena sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F), ki iz zakona v celoti črta 66. a člen (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih).

Spremembe pri DDV v veljavi od 26.05.2012Na podlagi navedenega člena je bila pogojena pravica do odbitka vstopnega DDV s plačilom oz. prijavo v obvezni večstranski pobot pri AJPES, ki ga predpisuje Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki pa ni skladna s smernicami in direktivami Evropske komisije (ES), saj je RS konec februarja 2012 prejela Uradni opomin – Kršitev št. 2011/4182. ES je zavzela stališče, da RS z ukinitvijo ali omejitvijo pravice do odbitka DDV ni izpolnila svojih obveznosti iz 167. člena Direktive Sveta 2006/112/ES. Temeljni argument Komisije je, da se z določbo 66.a člena ZDDV-1 krši načelo nevtralnosti. V skladu s 167. členom Direktive Sveta 2006/112/ES pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV, torej praviloma ob izdaji računa oziroma ob opravljeni dobavi, razen v primeru uporabe posebne sheme, ki dopušča obračun DDV šele ob plačilu računa, s tem pa tudi pravica do uveljavljanja odbitka nastane šele ob plačilu računa.

Davčni zavezanci, identificirani za DDV, morajo torej za odbitek vstopnega DDV izpolnjevati pogoje navedene v 67. členu ZDDV.

Tisti davčni zavezanci, ki zaradi veljavnosti navedenega 66. a člena še niso uveljavljali odbitka vstopnega DDV, lahko to storijo v davčnem obdobju v katerem navedena sprememba stopila v veljavo, torej v Maju 2012.

Koristna povezava:

Neuradno prečiščeno besedilo ZDDV-1 (zadnja sprememba 05.10.2011)

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.