Go to Top

Kako se podjetnik z dopolnilno dejavnostjo (popoldanski s.p.) zaposli v svojem podjetju?

Z delodajalcem se dogovorite za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Tisti dan, ko vam preneha pogodba o zaposlitvi pri delodajalcu, naj vas Kako se podjetnik z dopolnilno dejavnostjo (popoldanski s.p.) zaposli v svojem podjetju?delodajalec tudi odjavi iz zdravstvenega socialnega in pokojninskega zavarovanja z M2 obrazcem.

Naslednji dan se boste z ustanovitvijo podjetja v zavarovanje v svojem s.p.. Če boste postopek izpeljali na naveden način delovne dobe ne boste prekinili.

Postopke odjave in prijave v zavarovanje lahko delodajalec in samostojni podjetnik opravita na VEM točki – brezplačno.

Prispevki za zdravstveno, socialno, pokojninsko zavarovanje, zavarovanje za primer starševstva za primer brezposelnosti idr., se bodo za samostojnega podjetnika povečali. Iz zneska za plačilo pavšala za zavarovanje za primer bolezni in poškodb pri delu (popoldanski s.p. – znesek 36,67 EUR), bo samostojni podjetnik, ki se bo samozaposlil v svojem s.p. plačeval 291,48 EUR prispevkov mesečno.

Vir: Data d.o.o.